Hållbarhet

Vi stöder hållbar energiproduktion. Våra produktionsmetoder och vår teknik bidrar till att skapa högkvalitativa kablar med lång livslängd som behövs för produktion av förnybar energi, till exempel. Med våra kablar är det möjligt att bygga smarta elnät som en del av en infrastruktur som är förenlig med hållbar utveckling.

En motiverad, hälsosam och engagerad arbetskraft är avgörande för vår verksamhet. Vi ser till vår personals välbefinnande genom att främja våra medarbetares kunnande samt investera i hälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen. Vi har fått nyckelflaggasymbolen som ett erkännande av vår inhemska produktion i Finland.

Våra ansvarsfulla affärsmetoder styrs av Reka Kabels strategi och värderingar. Vi har också förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling och har satt upp miljömål för vår egen verksamhet.

Reka Cables Ltd – medlem i UN Global Compact

UN Global Compact är världens största nätverk för främjande av företagsansvar, ett frivilligt, globalt initiativ som inrättades av FN år 2000 för både företag och organisationer. Det erbjuder sina medlemmar ett ramverk för ansvarsarbete, vars principer och mål är kända över hela världen.

Reka Cables förstärker sina klimatåtgärder genom att förbinda sig till Science Based Targets-initiativet för minskade utsläpp

Miljöansvar

Miljöansvar är en naturlig del av verksamheten på Reka Kabel och vårt mål är att vara världens grönaste kabeltillverkare.  Genom att producera kablar med lång livslängd för exempelvis produktion av förnybar energi gör vi vår del för att främja energisektorn mot en mer ekologisk och hållbar framtid. Att minska miljöpåverkan från vår produktion leder oss också mot en hållbarare och renare framtid.

Dronefoton av Riihimäki produktionsanläggning

Vår personal

Vi har en lång historia inom finsk industri och idag har vi cirka 260 anställda på Reka i Finlandde övriga länderna i Norden samt Baltikum och Ryssland. Vi vill förbättra våra medarbetares kunnande samtidigt som vi engagerar och uppmuntrar dem att prestera maximalt. Vårt mål är en trygg och effektiv arbetsmiljö där vår personals fysiska, mentala och sociala välbefinnande beaktas.

Hållbara utvecklingsmål

Vi är engagerade i FN: s hållbara utvecklingsmål

 

Notification channel

Reka Cables Ltd is committed to responsible business conduct and strives to promote ethically approved practices, act ethically and with good business practices. We take seriously any suspicions about potentially illegal or unethical practices.