Vindkraft

I takt med de globala klimatmålen har produktionen av förnybar energi ökat överallt i världen. Med hjälp av vindkraft kan energiproduktionens koldioxidutsläpp minskas, naturresurser sparas och en kolneutral framtid uppnås ett steg i taget.

Norra Europas vindkraftverk är oftast belägna i områden där det råder mycket krävande väderförhållanden. Vindkraftverkets apparater och komponenter ska tåla stora temperaturvariationer, köld, fukt och UV-strålning. Detta ställer höga krav på kvaliteten och egenskaperna hos de kablar som används i samband med vindkraftverk.

Kablarna i Rekas produktserie DryRex Nordic Wind är mellanspänningskablar som lämpar sig för energiöverföringen från vindkraftverken, i synnerhet i nordiska förhållanden. Produkterna är tillverkade av högklassiga och hållbara material och deras livslängd är lång. De till egenskaperna högklassiga DryRex Nordic Wind -kablarna är konstruerade, testade och tillverkade i Finland med utnyttjande av grön energi.

Trygg energitransport med Rekas mellanspänningskablar i Norge

I samarbete med det norska nätverksbyggföretaget Linka AS har Reka Kabel levererat kablar till de landbelägna vindparken på Geitfjellet, Harbaksfjellet och Kvenndalsfjellet i Norge. Efter att Rekas mellanspänningskablar på 36 kV har levererats under 2019 blir det energitransport från totalt 100 vindturbiner.