Hållbara lösningar för den nordliga naturen – CASE: Pyhäjoki, Finland

WPD Finlands vindkraftsparksprojekt Karhunnevankangas i Pyhäjoki övergick till byggnadsskedet våren 2020.

Omfattande vindkraftsprojekt

WPD Finlands vindkraftsparksprojekt Karhunnevankangas i Pyhäjoki övergick till byggnadsskedet våren 2020. Inom projektområdet byggs 33 vindkraftverk, av vilka var och en har en effekt på cirka 5,7 MW. Parken uppskattas årligen producera ca 600–700 GWh grön el, vilket motsvarar den årliga förbrukningen i ca 30 000 elvärmda egnahemshus.

Hållbarhet i centrum

I projektet betonades utöver kostnadseffektivitet också ekologisk och lokal verksamhet. Utöver produktsortimentets kvalitet och tillförlitlighet hade hållbarhet stor betydelse när Reka valdes med i projektet.

”Vi gör en ekologisk gärning. Kvaliteten är viktig för oss, men vår verksamhet styrs också starkt av hållbarhet. Vi värdesätter lokal förankring och inhemsk produktion, och därför är Reka en av våra samarbetspartner.”
–  Tuomas Lapp, projektchef, WPD Finland Oy

 

Kaapelinveto käynnissä kahden työntekijän voimin

 

Krävande förhållanden

För vindkraftverkens energiöverföring valdes mellanspänningskablar ur Rekas produktserie DryRex Nordic Wind som lämpar sig mycket väl för de växlande väderförhållandena i norr. Vindkraftverkets apparater och komponenter ska tåla stora temperaturvariationer, köld, fukt och UV-strålning.

De extrema förhållandena i Pyhäjoki ställer särskilt höga krav på kablarnas kvalitet och egenskaper. På byggområdet har det grävts sammanlagt 44 kilometer kabeldiken. I samma dike går kraftkablar och fiberoptiska kablar. HSK Sähkö Oy ansvarar för kabelinstallationerna och har varit mycket nöjd med Rekas verksamhet.

”Leveranserna av kablar har fungerat mycket bra. Allt har gått precis enligt överenskommelse.”
–  Hannu Kauppi, verkställande direktör, HSK Sähkö Oy

 

Experter på nordliga vindar

Rekas DryRex Nordic Wind-produkter har planerats, tillverkats och testats för att fungera på platser som är utsatta för nordliga vindar. Vi hos Reka förstår det nordiska sättet att agera, de krav som den nordliga naturen ställer samt betydelsen av miljövänliga lösningar för oss som bor i Norden

Tuomas Lapp, projektledare, WPD Finland Oy i huvudbilden. Läs mer här om Reka Kabels andra vindkraftsparksprojekt i Posio, Finland.

Vindkraftsparksprojekt i Pyhäjoki, Finland Hoppa över till videoinbäddning