Kraftkabel

Kraftkabel med exceptionella ­installationsegenskaper

Från Rekas omfattande urval av koppar- och aluminiumkabel hittar du en lämplig typ för alla installationsbehov, med brandklassning CPR, Dca eller Cca. Dessa har också skärmade alternativ för krävande miljöer. Vår kraftkabel är av hög kvalitet med lång livslängd och mycket goda installationsegenskaper. Kraftkabel tillverkas i Hyvinkää med grön el.

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

AXQJ-EMC / AEMCMK-HF / IFSI-EMC-Al

Aluminiumkraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. EMC-skärmad kabel ger ett utmärkt skydd mot elektromagnetiska störningar. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

EXQJ-EMC / FXQJ-EMC/ EMCMK-HF / IFSI-EMC-Cu

Koppar kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. EMC-skärmad kabel ger ett utmärkt skydd mot elektromagnetiska störningar. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.