Servercentraler

I takt med digitaliseringen är också mängden av datakommunikation i kraftig tillväxt, vilket ökar efterfrågan på servercentraler. Servercentraler har blivit en avgörande faktor när det gäller funktionaliteten i det intelligenta och moderna samhället.

Funktionen hos servercentraler måste säkerställas genom avbrottsfri elmatning årets alla dagar, och standarderna ställer höga krav på kablars kvalitet och egenskaper. Funktionen i servercentraler måste tryggas även under en eventuell brand.

Kablar som används i servercentraler ska vara halogenfria. Rekas halogenfria kablar lämpar sig särskilt väl för installationer där säkerheten förutsätter att larm-, styr-, signal- och energimatningssystemen fungerar även under en brand. Rökbildningen från Rekas halogenfria kablar är ringa och kablarna sprider inte branden i kabelknippen, och därför kan de användas i lokaler där evakuering är en utmaning. Kvaliteten hos våra kablar bidrar till att säkerställa tillförlitligheten, säkerheten och livslängden hos servercentraler.

Kablarna konstrueras och tillverkas i Finland och deras kvalitet kontrolleras i Rekas egna testlaboratorier. Därigenom säkerställer vi kablarnas höga kvalitet och säkerhet. Rekas kablar är finländska produkter med Nyckelflagga, som tillverkas med CO2-fri el.

Halogenfria flamskyddade kablar till ett stort datacenterprojekt

2018 kontaktade elentreprenören Kirby Group Engineering Reka Cables för en offert på ett storskaligt datacenter. Till projektet som är beläget i Finland behövde Kirby Group Engineering en kompetent kabelleverantör.

Vaihtoehtoisen tekstin / alt-tekstin tulee olla kuvaava