Servercentraler

I takt med digitaliseringen är också mängden av datakommunikation i kraftig tillväxt, vilket ökar efterfrågan på servercentraler. Servercentraler har blivit en avgörande faktor när det gäller funktionaliteten i det intelligenta och moderna samhället.

Funktionen hos servercentraler måste säkerställas genom avbrottsfri elmatning årets alla dagar, och standarderna ställer höga krav på kablars kvalitet och egenskaper. Funktionen i servercentraler måste tryggas även under en eventuell brand.

Kablar som används i servercentraler ska vara halogenfria. Rekas halogenfria kablar lämpar sig särskilt väl för installationer där säkerheten förutsätter att larm-, styr-, signal- och energimatningssystemen fungerar även under en brand. Rökbildningen från Rekas halogenfria kablar är ringa och kablarna sprider inte branden i kabelknippen, och därför kan de användas i lokaler där evakuering är en utmaning. Kvaliteten hos våra kablar bidrar till att säkerställa tillförlitligheten, säkerheten och livslängden hos servercentraler.

Kablarna konstrueras och tillverkas i Finland och deras kvalitet kontrolleras i Rekas egna testlaboratorier. Därigenom säkerställer vi kablarnas höga kvalitet och säkerhet. Rekas kablar är finländska produkter med Nyckelflagga, som tillverkas med CO2-fri el.

Ladda ner broschyr – Cable solutions for data centre electrification by Reka Cables

Data centres’ standards place high demands on the quality and characteristics of the cables, when used on the site. We offer a broad portfolio of high-quality and environmentally friendly cable solutions for data centres electrification.

data centralen

Halogenfria flamskyddade kablar till ett stort datacenterprojekt

2018 kontaktade elentreprenören Kirby Group Engineering Reka Cables för en offert på ett storskaligt datacenter. Till projektet som är beläget i Finland behövde Kirby Group Engineering en kompetent kabelleverantör.

Vaihtoehtoisen tekstin / alt-tekstin tulee olla kuvaava

Vill du ha mer information? Vi hjälper gärna till.