Nätbyggnation

Genom att bygga elnät som bättre tål krävande förhållanden och kraftfulla väderfenomen säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsförmåga även i framtiden

Genom användning av mellan- och högspänningskabel kan elnäten förläggas i mark, vilket är ett tillförlitligt sätt att undvika strömavbrott och fel som orsakas av stormar. Stora temperaturvariationer, kyla, UV-strålning och fukt ställer höga krav på kvalitet och egenskaper hos de jordkablar som används vid nätbyggnation.

Reka Kabel konstruerar och tillverkar mellan- och högspänningskablar som behövs vid byggande av vädersäkra distributions- och överföringsnät. Mellanspänningskablar med extrem driftsäkerhet används inom industri, elproduktion, överföring och distribution av el samt installation av vindkraftsparker och infrastruktur för offentlig trafik. När det gäller högspänningskablar används dessa för byggande av stadsnät och för förbättring av elnätens driftsäkerhet.

Vid behov kan Rekas mellan- och högspänningskablar tillverkas av specialplaster. Brandklassificerade lämpar sig kablarna då också för installation i tunnlar och inomhus.

Alla Rekas kablar konstrueras, testas och tillverkas i Finland med utnyttjande av grön energi. I det omfattande sortimentet hittar man också kablar som lämpar sig för nedplöjning.

Är du intresserad? Kontakta oss

Per Backlund per.backlund@rekakabel.se

Distriktschef, Elnät och installation Norr

+46 70 326 85 82
Alla kontaktuppgifter