Våra produktionsanläggningar

Våra produktionsanläggningar

Alla våra kablar tillverkas i Finland vid våra produktionsanläggningar i Riihimäki och Keuruu, samtliga fabriker drivs med CO2 fri el.

Vi fokuserar på energieffektivitet, och för att förbättra vår totala energieffektivitet har vi installerat solceller på våra produktionsanläggningar. Vi använder energibesparande LED- belysning och vi gör fortlöpande investeringar för att förbättra energieffektiviteten i våra produktionsprocesser. Faciliteterna värms upp med certifierad fjärrvärme.

Personalens säkerhet och välbefinnande är viktigt för oss, därför vill vi säkra en trygg och uppmuntrande arbetsmiljö genom att satsa på välmående, arbetarskydd och säkerhet.
Vårt säkerhetssystem har certifierats med ISO 45001-systemet.

För att säkerställa vår kvalitet och miljövänliga praxis är vi certifierade enligt både ISO 9001– och ISO 14001-certifikaten.

Keuruu produktionsanläggning

I Keuruu tillverkas halogenfria installation, styr, signal, instrument samt special och brandsäkra kablar. Keuruu drar också den koppartråd som behövs för alla våra produktionsanläggningar, förutom tillverkning av koppar elektriska ledningar.

Våra logistikcenter finns också i Keuruu, tillsammans med vårt brandtestlaboratorium, Cable Test Center CTC.

Riihimäki produktionsanläggning

I Riihimäki tillverkar vi mellan och högspänningskablar och 1 kV kablar. Vi också tillverkar PVC- och LSF-plaster i Riihimäki samt aluminium- och kopparledare för kablar.

Tillverkningsprocessen omfattar hela produktionskedjan från råvara till färdig kabel. Denna process omfattar allt från tillverkning av koppar- och aluminiumtrådar till testning av kablarna.