Historia

Med bra skor går man långt

Reka-koncernens ursprung sträcker sig ända till år 1898, då Edvard Rentto började på Korkeakoski skofabrik.

Under de senaste 120 åren har Reka gått igenom olika skeden och vuxit till ett internationellt känt och ansett industriföretag. Under årtiondenas lopp har verksamheten utvecklats, fabrikerna utvidgats och produktsortimentet breddats.

Med åren har vi konsoliderat vår plats som leverantör av högklassiga kabellösningar för marknadens behov. Den förstklassiga kvaliteten samt förmågan att möta kundernas behov har genom tiderna varit viktiga för oss på Reka.

1961

Kabeltillverkningen började 1961 i Hyvinge, när Villayhtymä hyrde ut en våning av sin fabriksbyggnad till en kabelfabrik. Kabeltillverkningen verkade inledningsvis som en avdelning av Rentto Oy under varumärket RE-KA, med en grön tråd som symbol.

De första installationskablarna som var godkända av Elektriska inspektoratet levererades i juli 1961, vilket ses som startskottet för Reka Kaapelis egentliga verksamhet.

1965 – Det första årtiondet av kabeltillverkning

I och med nya maskiner började Reka även tillverka jordkablar 1962. Produktionslokalerna började emellertid bli för små. I början av 1965 flyttade Reka in i andra industri lokaler i Sahanmäki Hyvinge. De större lokalerna och nya maskinerna höjde produktionskapaciteten till en helt ny nivå.

Från och med 1966 har REKA tillhört Finska Elgrossisternas förbund.                Medlemskapet möjliggjorde affärer med elgrossisterna vilket gav Rekas försäljning en avsevärd volym förbättring.

1972 – exporten startar och verksamheten utvidgas

På 70-talet utvidgades verksamheten och volymen växte. Reka tillverkade ledningssatser för bilindustrin, PVC-avloppsrör och kabelsatser för Saab Scania.

Efter att verksamheten utvidgades var Rekas första exportleverans till Island, och året var 1972.

1973 – Fabriken i Keuru invigs

Tillverkningen av installationsledningar och klenare kablar flyttades från Hyvinge till Keuru, där man hade hittat en industri lokal lämplig för kabelproduktion. Fabriken byggdes ut och anpassades år 1984 för en effektivare layout.

Numera tillverkar fabriken halogenfria installation, styr, signal, instrument samt special och brandsäkra kablar.

1986 – Ytterligare kapacitet för installationsledningar

År 1986 grundades en fabrik för kablage i Tervakoski, och 1993 inleddes tillverkning av kablage i Viborg. År 1992 grundades ett separat företag för denna verksamhet, Reka Harnesses Oy, vars verksamhet dock såldes 1997.

1999 – Riihimäki, tillverkningen av mellan- och högspänningskablar inleder ny tidsperiod

Tillverkningen av mellan- och högspänningskablar i Riihimäki  inleddes 1999 i och med detta började en ny tidsperiod på Reka. Den första tillverkningslinjen för mellanspänningskablar installerades i lokaler som tidigare användes av Paloheimo glasullsfabrik.

År 2006 började omfattande investeringar vid fabriken som resulterade i bland annat en andra tillverkningslinje för CCV-isolering samt nya fabriksutrymmen

2007 – Nya fabrikslokaler i Ryssland

Nya fabrikslokaler köptes i ryska Podolsk, där tillverkning av mellanspänningskablar påbörjades 2007. År 2013 sålde Reka Kabel sina kabeltillverkningsbolag i Ryssland.

2017 – Ny provnings standard för kabel ligger bakom grundandet av testlaboratoriet

2017, som svar på EU: s nya brandsäkerhetskrav, inrättade Reka ett brandtestlaboratorium för kablar i Keuruu. Kabeltestcentret gör produktutvecklingsprocessen vid Reka betydligt effektivare och är därmed Finlands första kommersiella brandlaboratorium för kablar.

2020 – Världens grönaste kabelproduktion som mål

Reka lanserade Cabler, ett öppet system för hantering av kablar och kabeltrummor, som digitaliserar infrastrukturbyggande, vilket sparar både material och tid. Reka Cables satte också upp miljömål och har åtagit sig att uppnå FN: s mål för hållbar utveckling.