Kraftkabel

Kraftkabel med exceptionella ­installationsegenskaper

Från Rekas omfattande urval av koppar- och aluminiumkabel hittar du en lämplig typ för alla installationsbehov, med brandklassning CPR, Dca eller Cca. Dessa har också skärmade alternativ för krävande miljöer. Vår kraftkabel är av hög kvalitet med lång livslängd och mycket goda installationsegenskaper. Kraftkabel tillverkas i Hyvinkää med grön el.

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

SE-N1XE-U

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

SE-N1XE-R

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent.

SE-N1XV-K RekaFlex

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är flamskyddad enligt CPR-klass Eca.

SE-N1XH-K RekaFlex HF

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

EXQJ / XCMK-HF / IFSI-Cu

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

FXQJ / XCMK-HF / IFSI-Cu

Koppar kraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.