Infrastruktur

Byggande av infrastruktur möjliggör ett funktionellt samhälle och smidiga kommunikationsförbindelser. Detta innefattar ett brett spektrum av olika objekt, i vilka tillförlitlig funktion hos kablar och elnät är av yttersta vikt.

Hos Reka finns ett heltäckande sortiment av säkra och tåliga kraftkablar, mellanspänningskablar samt brandresistenta kablar för byggande av infrastruktur. Våra högklassiga kablar är gjorda för att tåla stora temperaturvariationer, köld, fukt och UV-strålning. Vid behov kan Rekas mellanspänningskablar tillverkas av specialplaster. Brandklassificerade lämpar sig kablarna då också för installation i tunnlar och inomhus.

 

Vid tillverkningen använder vi de bästa råvarorna samt med så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt. Alla våra kablar är finländska produkter med Nyckelflagga, och tillverkas med utnyttjande av förnybar energi.

Are Oy elektrifierar Västmetrons tunnlar i Esbo, Finland med Rekas kablar

Are Oy svarar för elentreprenaden för Västmetrons station i Kägeludden i Esbo, Finland. Stationen i Kägeludden kommer att användas av ca 10 000 resenärer om dagen. Are svarar också för elektrifieringen av tunnlarna på den närmare 14 kilometer långa sträckan från Gräsviken till Mattby samt för elentreprenaderna för metrostationerna i Hagalund och Otnäs.

Vill du ha mer information? Vi hjälper gärna till.