Mellan- och högspänningskabel

Ladda ner produktgruppdatablad

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Standarder HD 620 10 K
CPR - DoP 2021011_DOP.pdf
2022003_DOP.pdf
2022002_DOP.pdf
2022006_DOP.pdf
2022004_DOP.pdf
2022009_DOP.pdf
2021010_DOP.pdf
2022005_DOP.pdf
2022008_DOP.pdf
2022007_DOP.pdf
Ledare Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Ledarskärm Halvledande tvärbunden polyeten XLPE
Isolationsskärm Halvledande tvärbunden polyeten XLPE
Inre täckning Halvledande band, fungerar också som diffusionsspärr i längsvattentät
Metallskärm Koppartrådar och aluminiumfolie (CAS). Polyetenlaminerad aluminiumfolie fungerar som en del av metallskärmen och måste anslutas i kabelskarvar och avslutningar
Overheath PE-plast PELLD
Överdragets färg Grå + svart CL

3x50/16

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50/16

Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 1337
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 24
Under hantering och installation, kabel cm 52
I slutlig installation fasledare cm 17
Vid slutlig installation, kabel cm 36
Under hantering och installation, kabel m 0.52
Vid slutlig installation, kabel m 0.36
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215166
Reka-kod 1187893

1x50/16 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x50/16 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 27
Kabelns nominella vikt kg/km 636
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 41
Vid slutlig installation, kabel cm 29
Under hantering och installation, kabel m 0.41
Vid slutlig installation, kabel m 0.29
Max. dragkraft
Drag ögla kN 1.5
Dragstrumpa kN 0.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215388
Reka-kod 1186382
Nominell diameter för hela kabeln mm 23
Kabelns nominella vikt kg/km 520
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 35
Vid slutlig installation, kabel cm 25
Under hantering och installation, kabel m 0.35
Vid slutlig installation, kabel m 0.24
Max. dragkraft
Drag ögla kN 1.5
Dragstrumpa kN 0.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176214848
Reka-kod 1186342
Nominell diameter för hela kabeln mm 28
Kabelns nominella vikt kg/km 669
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 42
Vid slutlig installation, kabel cm 29
Under hantering och installation, kabel m 0.42
Vid slutlig installation, kabel m 0.29
Max. dragkraft
Drag ögla kN 2.5
Dragstrumpa kN 0.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,15
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216439
Reka-kod 1186866

3x95/16

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95/16

Nominell diameter för hela kabeln mm 50
Kabelns nominella vikt kg/km 1900
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 61
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 42
Under hantering och installation, kabel m 0.6
Vid slutlig installation, kabel m 0.42
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215180
Reka-kod 1187895

3x50+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 50
Kabelns nominella vikt kg/km 1778
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.3
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 35
Under hantering och installation, kabel cm 60
I slutlig installation fasledare cm 24
Vid slutlig installation, kabel cm 42
Under hantering och installation fasledare m 0.35
Under hantering och installation, kabel m 0.6
I slutlig installation fasledare m 0.24
Vid slutlig installation, kabel m 0.42
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176300138
Reka-kod 1187032
Nominell diameter för hela kabeln mm 59
Kabelns nominella vikt kg/km 2243
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.3
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 41
Under hantering och installation, kabel cm 70
I slutlig installation fasledare cm 28
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation fasledare m 0.41
Under hantering och installation, kabel m 0.7
I slutlig installation fasledare m 0.28
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224302
Reka-kod 1187002

3x70+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x70+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 53
Kabelns nominella vikt kg/km 2043
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 16.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 38
Under hantering och installation, kabel cm 63
I slutlig installation fasledare cm 26
Vid slutlig installation, kabel cm 44
Under hantering och installation fasledare m 0.38
Under hantering och installation, kabel m 0.63
I slutlig installation fasledare m 0.26
Vid slutlig installation, kabel m 0.44
Max. dragkraft
Drag ögla kN 10.5
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226023
Reka-kod 1187033
Nominell diameter för hela kabeln mm 53
Kabelns nominella vikt kg/km 2043
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 16.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 38
Under hantering och installation, kabel cm 63
I slutlig installation fasledare cm 26
Vid slutlig installation, kabel cm 44
Under hantering och installation fasledare m 0.38
Under hantering och installation, kabel m 0.63
I slutlig installation fasledare m 0.26
Vid slutlig installation, kabel m 0.44
Max. dragkraft
Drag ögla kN 10.5
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006225996
Reka-kod 1187033
Nominell diameter för hela kabeln mm 62
Kabelns nominella vikt kg/km 2531
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 20.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 44
Under hantering och installation, kabel cm 74
I slutlig installation fasledare cm 30
Vid slutlig installation, kabel cm 52
Under hantering och installation fasledare m 0.44
Under hantering och installation, kabel m 0.74
I slutlig installation fasledare m 0.3
Vid slutlig installation, kabel m 0.52
Max. dragkraft
Drag ögla kN 10.5
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224319
Reka-kod 1187003

3x50/25 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50/25 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 1699
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 30
Under hantering och installation, kabel cm 62
I slutlig installation fasledare cm 21
Vid slutlig installation, kabel cm 43
Under hantering och installation, kabel m 0.62
Vid slutlig installation, kabel m 0.43
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217207
Reka-kod 1187488
Nominell diameter för hela kabeln mm 42
Kabelns nominella vikt kg/km 1254
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 24
Under hantering och installation, kabel cm 50
I slutlig installation fasledare cm 17
Vid slutlig installation, kabel cm 35
Under hantering och installation, kabel m 0.5
Vid slutlig installation, kabel m 0.35
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217023
Reka-kod 1187470

3x95+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 57
Kabelns nominella vikt kg/km 2380
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.4
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 39
Under hantering och installation, kabel cm 68
I slutlig installation fasledare cm 27
Vid slutlig installation, kabel cm 48
Under hantering och installation fasledare m 0.39
Under hantering och installation, kabel m 0.68
I slutlig installation fasledare m 0.27
Vid slutlig installation, kabel m 0.48
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226047
Reka-kod 1187034
Nominell diameter för hela kabeln mm 66
Kabelns nominella vikt kg/km 2905
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 22.4
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 47
Under hantering och installation, kabel cm 79
I slutlig installation fasledare cm 33
Vid slutlig installation, kabel cm 55
Under hantering och installation fasledare m 0.47
Under hantering och installation, kabel m 0.79
I slutlig installation fasledare m 0.33
Vid slutlig installation, kabel m 0.55
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224326
Reka-kod 1187004

3x95/25

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95/25

Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 1970
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 61
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 43
Under hantering och installation, kabel m 0.61
Vid slutlig installation, kabel m 0.43
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216163
Reka-kod 1187885

3x120+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x120+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 60
Kabelns nominella vikt kg/km 2702
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 12.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 120
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.8
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 42
Under hantering och installation, kabel cm 72
I slutlig installation fasledare cm 29
Vid slutlig installation, kabel cm 50
Under hantering och installation fasledare m 0.42
Under hantering och installation, kabel m 0.72
I slutlig installation fasledare m 0.29
Vid slutlig installation, kabel m 0.5
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18
Dragstrumpa kN 5.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,253
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226061
Reka-kod 1187035
Nominell diameter för hela kabeln mm 68
Kabelns nominella vikt kg/km 3200
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 12.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 120
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 23.4
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 48
Under hantering och installation, kabel cm 82
I slutlig installation fasledare cm 34
Vid slutlig installation, kabel cm 57
Under hantering och installation fasledare m 0.48
Under hantering och installation, kabel m 0.81
I slutlig installation fasledare m 0.34
Vid slutlig installation, kabel m 0.57
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18
Dragstrumpa kN 5.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,253
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224333
Reka-kod 1187005

3x150+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x150+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 63
Kabelns nominella vikt kg/km 3014
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 21.1
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 44
Under hantering och installation, kabel cm 75
I slutlig installation fasledare cm 30
Vid slutlig installation, kabel cm 53
Under hantering och installation fasledare m 0.44
Under hantering och installation, kabel m 0.76
I slutlig installation fasledare m 0.3
Vid slutlig installation, kabel m 0.53
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226085
Reka-kod 1187036
Nominell diameter för hela kabeln mm 71
Kabelns nominella vikt kg/km 3570
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.1
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 50
Under hantering och installation, kabel cm 86
I slutlig installation fasledare cm 35
Vid slutlig installation, kabel cm 60
Under hantering och installation fasledare m 0.5
Under hantering och installation, kabel m 0.86
I slutlig installation fasledare m 0.35
Vid slutlig installation, kabel m 0.6
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224340
Reka-kod 1187006

3x185+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x185+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 67
Kabelns nominella vikt kg/km 3475
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 23
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 47
Under hantering och installation, kabel cm 80
I slutlig installation fasledare cm 33
Vid slutlig installation, kabel cm 56
Under hantering och installation fasledare m 0.47
Under hantering och installation, kabel m 0.8
I slutlig installation fasledare m 0.33
Vid slutlig installation, kabel m 0.56
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226108
Reka-kod 1187037
Nominell diameter för hela kabeln mm 76
Kabelns nominella vikt kg/km 4091
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 53
Under hantering och installation, kabel cm 91
I slutlig installation fasledare cm 37
Vid slutlig installation, kabel cm 64
Under hantering och installation fasledare m 0.53
Under hantering och installation, kabel m 0.91
I slutlig installation fasledare m 0.37
Vid slutlig installation, kabel m 0.64
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224357
Reka-kod 1187007

3x300+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x300+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 78
Kabelns nominella vikt kg/km 4863
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27.5
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 54
Under hantering och installation, kabel cm 93
I slutlig installation fasledare cm 38
Vid slutlig installation, kabel cm 65
Under hantering och installation fasledare m 0.54
Under hantering och installation, kabel m 0.93
I slutlig installation fasledare m 0.38
Vid slutlig installation, kabel m 0.65
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226559
Reka-kod 1187039
Nominell diameter för hela kabeln mm 86
Kabelns nominella vikt kg/km 5603
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 60
Under hantering och installation, kabel cm 103
I slutlig installation fasledare cm 42
Vid slutlig installation, kabel cm 72
Under hantering och installation fasledare m 0.6
Under hantering och installation, kabel m 1.03
I slutlig installation fasledare m 0.42
Vid slutlig installation, kabel m 0.72
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176300084
Reka-kod 1187019

3x240+70 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x240+70 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 82
Kabelns nominella vikt kg/km 5173
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 57
Under hantering och installation, kabel cm 98
I slutlig installation fasledare cm 40
Vid slutlig installation, kabel cm 69
Under hantering och installation fasledare m 0.57
Under hantering och installation, kabel m 0.98
I slutlig installation fasledare m 0.4
Vid slutlig installation, kabel m 0.69
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224364
Reka-kod 1187008

3x300+70 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x300+70 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 86
Kabelns nominella vikt kg/km 5893
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 60
Under hantering och installation, kabel cm 103
I slutlig installation fasledare cm 42
Vid slutlig installation, kabel cm 72
Under hantering och installation fasledare m 0.6
Under hantering och installation, kabel m 1.03
I slutlig installation fasledare m 0.42
Vid slutlig installation, kabel m 0.72
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224371
Reka-kod 1187009

3x50

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50

Nominell diameter för hela kabeln mm 59
Kabelns nominella vikt kg/km 1939
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.3
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 41
Under hantering och installation, kabel cm 70
I slutlig installation fasledare cm 28
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation fasledare m 0.41
Under hantering och installation, kabel m 0.7
I slutlig installation fasledare m 0.28
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224005
Reka-kod 1187052

3x70

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x70

Nominell diameter för hela kabeln mm 62
Kabelns nominella vikt kg/km 2226
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 20.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 44
Under hantering och installation, kabel cm 74
I slutlig installation fasledare cm 30
Vid slutlig installation, kabel cm 52
Under hantering och installation fasledare m 0.44
Under hantering och installation, kabel m 0.74
I slutlig installation fasledare m 0.3
Vid slutlig installation, kabel m 0.52
Max. dragkraft
Drag ögla kN 6.3
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224012
Reka-kod 1187103

3x95

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95

Nominell diameter för hela kabeln mm 66
Kabelns nominella vikt kg/km 2598
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 22.4
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 47
Under hantering och installation, kabel cm 79
I slutlig installation fasledare cm 33
Vid slutlig installation, kabel cm 55
Under hantering och installation fasledare m 0.47
Under hantering och installation, kabel m 0.79
I slutlig installation fasledare m 0.33
Vid slutlig installation, kabel m 0.55
Max. dragkraft
Drag ögla kN 8.6
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224036
Reka-kod 1187104

3x150

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x150

Nominell diameter för hela kabeln mm 71
Kabelns nominella vikt kg/km 3268
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.1
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 50
Under hantering och installation, kabel cm 86
I slutlig installation fasledare cm 35
Vid slutlig installation, kabel cm 60
Under hantering och installation fasledare m 0.5
Under hantering och installation, kabel m 0.86
I slutlig installation fasledare m 0.35
Vid slutlig installation, kabel m 0.6
Max. dragkraft
Drag ögla kN 13.5
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224050
Reka-kod 1187106

3x185

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x185

Nominell diameter för hela kabeln mm 76
Kabelns nominella vikt kg/km 3784
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 53
Under hantering och installation, kabel cm 91
I slutlig installation fasledare cm 37
Vid slutlig installation, kabel cm 64
Under hantering och installation fasledare m 0.53
Under hantering och installation, kabel m 0.91
I slutlig installation fasledare m 0.37
Vid slutlig installation, kabel m 0.64
Max. dragkraft
Drag ögla kN 16.7
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224074
Reka-kod 1187107

3x240

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x240

Nominell diameter för hela kabeln mm 82
Kabelns nominella vikt kg/km 4563
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 57
Under hantering och installation, kabel cm 98
I slutlig installation fasledare cm 40
Vid slutlig installation, kabel cm 69
Under hantering och installation fasledare m 0.57
Under hantering och installation, kabel m 0.98
I slutlig installation fasledare m 0.4
Vid slutlig installation, kabel m 0.69
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006224098
Reka-kod 1187108

3x300

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x300

Nominell diameter för hela kabeln mm 86
Kabelns nominella vikt kg/km 5301
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 60
Under hantering och installation, kabel cm 103
I slutlig installation fasledare cm 42
Vid slutlig installation, kabel cm 72
Under hantering och installation fasledare m 0.6
Under hantering och installation, kabel m 1.03
I slutlig installation fasledare m 0.42
Vid slutlig installation, kabel m 0.72
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176300077
Reka-kod 1187109

3x95/35 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95/35 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 58
Kabelns nominella vikt kg/km 2381
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 22.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 35
Under hantering och installation, kabel cm 70
I slutlig installation fasledare cm 24
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation, kabel m 0.7
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217221
Reka-kod 1187490
Nominell diameter för hela kabeln mm 49
Kabelns nominella vikt kg/km 1851
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 59
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217061
Reka-kod 1187472
Nominell diameter för hela kabeln mm 68
Kabelns nominella vikt kg/km 3018
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 26.7
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 42
Under hantering och installation, kabel cm 82
I slutlig installation fasledare cm 29
Vid slutlig installation, kabel cm 57
Under hantering och installation, kabel m 0.82
Vid slutlig installation, kabel m 0.57
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228296
Reka-kod 1187852
Nominell diameter för hela kabeln mm 68
Kabelns nominella vikt kg/km 3018
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 26.7
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 42
Under hantering och installation, kabel cm 82
I slutlig installation fasledare cm 29
Vid slutlig installation, kabel cm 57
Under hantering och installation, kabel m 0.82
Vid slutlig installation, kabel m 0.57
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228289
Reka-kod 1187852

1x95/25 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x95/25 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 27
Kabelns nominella vikt kg/km 764
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.4
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 40
Vid slutlig installation, kabel cm 28
Under hantering och installation, kabel m 0.4
Vid slutlig installation, kabel m 0.28
Max. dragkraft
Drag ögla kN 2.9
Dragstrumpa kN 1.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217320
Reka-kod 1186354
Nominell diameter för hela kabeln mm 31
Kabelns nominella vikt kg/km 913
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 22.4
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 46
Vid slutlig installation, kabel cm 33
Under hantering och installation, kabel m 0.47
Vid slutlig installation, kabel m 0.33
Max. dragkraft
Drag ögla kN 2.9
Dragstrumpa kN 1.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006275014
Reka-kod 1186244
Nominell diameter för hela kabeln mm 31
Kabelns nominella vikt kg/km 961
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 22.3
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 47
Vid slutlig installation, kabel cm 33
Under hantering och installation, kabel m 0.47
Vid slutlig installation, kabel m 0.33
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.8
Dragstrumpa kN 1.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,727
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216453
Reka-kod 1186868

1x150/25 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x150/25 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 30
Kabelns nominella vikt kg/km 954
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 21.3
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 45
Vid slutlig installation, kabel cm 31
Under hantering och installation, kabel m 0.45
Vid slutlig installation, kabel m 0.31
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176214886
Reka-kod 1186356
Nominell diameter för hela kabeln mm 33
Kabelns nominella vikt kg/km 1112
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 24.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 50
Vid slutlig installation, kabel cm 35
Under hantering och installation, kabel m 0.5
Vid slutlig installation, kabel m 0.35
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006275021
Reka-kod 1186386
Nominell diameter för hela kabeln mm 38
Kabelns nominella vikt kg/km 1402
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.5
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 58
Vid slutlig installation, kabel cm 40
Under hantering och installation, kabel m 0.58
Vid slutlig installation, kabel m 0.4
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217498
Reka-kod 1186376
Nominell diameter för hela kabeln mm 34
Kabelns nominella vikt kg/km 1172
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.1
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 51
Vid slutlig installation, kabel cm 36
Under hantering och installation, kabel m 0.51
Vid slutlig installation, kabel m 0.36
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,727
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216477
Reka-kod 1186870

1x240/35 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x240/35 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 34
Kabelns nominella vikt kg/km 1372
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 51
Vid slutlig installation, kabel cm 36
Under hantering och installation, kabel m 0.51
Vid slutlig installation, kabel m 0.36
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216156
Reka-kod 1186698
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 1580
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 57
Vid slutlig installation, kabel cm 40
Under hantering och installation, kabel m 0.57
Vid slutlig installation, kabel m 0.4
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006275038
Reka-kod 1186248
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 1862
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.4
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 64
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.64
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217559
Reka-kod 1186238
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 1671
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 58
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.58
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176216491
Reka-kod 1186872
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 1793
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 59
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228159
Reka-kod 1181581
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 1793
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 59
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.2
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228142
Reka-kod 1181581
Nominell diameter för hela kabeln mm 35
Kabelns nominella vikt kg/km 1543
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 52
Vid slutlig installation, kabel cm 36
Under hantering och installation, kabel m 0.52
Vid slutlig installation, kabel m 0.36
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176227992
Reka-kod 1181566
Nominell diameter för hela kabeln mm 35
Kabelns nominella vikt kg/km 1543
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.2
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 52
Vid slutlig installation, kabel cm 36
Under hantering och installation, kabel m 0.52
Vid slutlig installation, kabel m 0.36
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 3.6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228005
Reka-kod 1181566

1x300/35 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x300/35 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 37
Kabelns nominella vikt kg/km 1600
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27.5
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 54
Vid slutlig installation, kabel cm 38
Under hantering och installation, kabel m 0.54
Vid slutlig installation, kabel m 0.38
Max. dragkraft
Drag ögla kN 9
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215081
Reka-kod 1186398
Nominell diameter för hela kabeln mm 41
Kabelns nominella vikt kg/km 1820
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31.5
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 60
Vid slutlig installation, kabel cm 42
Under hantering och installation, kabel m 0.6
Vid slutlig installation, kabel m 0.42
Max. dragkraft
Drag ögla kN 9
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006275045
Reka-kod 1186259
Nominell diameter för hela kabeln mm 41
Kabelns nominella vikt kg/km 2047
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 62
Vid slutlig installation, kabel cm 43
Under hantering och installation, kabel m 0.61
Vid slutlig installation, kabel m 0.43
Max. dragkraft
Drag ögla kN 9
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228180
Reka-kod 1181582
Nominell diameter för hela kabeln mm 41
Kabelns nominella vikt kg/km 2047
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 62
Vid slutlig installation, kabel cm 43
Under hantering och installation, kabel m 0.61
Vid slutlig installation, kabel m 0.43
Max. dragkraft
Drag ögla kN 9
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228173
Reka-kod 1181582
Nominell diameter för hela kabeln mm 37
Kabelns nominella vikt kg/km 1783
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 55
Vid slutlig installation, kabel cm 38
Under hantering och installation, kabel m 0.55
Vid slutlig installation, kabel m 0.38
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228036
Reka-kod 1181567
Nominell diameter för hela kabeln mm 37
Kabelns nominella vikt kg/km 1783
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 55
Vid slutlig installation, kabel cm 38
Under hantering och installation, kabel m 0.55
Vid slutlig installation, kabel m 0.38
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 4.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228029
Reka-kod 1181567

1x400/35 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x400/35 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 1803
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.7
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 58
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.58
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176214961
Reka-kod 1186360
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 2050
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 65
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.65
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215524
Reka-kod 1186390
Nominell diameter för hela kabeln mm 48
Kabelns nominella vikt kg/km 2384
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 38
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 71
Vid slutlig installation, kabel cm 50
Under hantering och installation, kabel m 0.71
Vid slutlig installation, kabel m 0.5
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217634
Reka-kod 1186380
Nominell diameter för hela kabeln mm 44
Kabelns nominella vikt kg/km 2112
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 66
Vid slutlig installation, kabel cm 46
Under hantering och installation, kabel m 0.66
Vid slutlig installation, kabel m 0.46
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006022915
Reka-kod 1186874
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 2305
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 65
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.65
Vid slutlig installation, kabel m 0.46
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228210
Reka-kod 1181583
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 2305
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 65
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.65
Vid slutlig installation, kabel m 0.46
Max. dragkraft
Drag ögla kN 12
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228203
Reka-kod 1181583
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 2023
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 59
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228050
Reka-kod 1181568
Nominell diameter för hela kabeln mm 39
Kabelns nominella vikt kg/km 2023
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 22.4
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 400
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 59
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0778
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228067
Reka-kod 1181568

1x500/35 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x500/35 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 42
Kabelns nominella vikt kg/km 2220
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 32.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 63
Vid slutlig installation, kabel cm 44
Under hantering och installation, kabel m 0.63
Vid slutlig installation, kabel m 0.44
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176214985
Reka-kod 1186361
Nominell diameter för hela kabeln mm 46
Kabelns nominella vikt kg/km 2486
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 36.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 69
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation, kabel m 0.69
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215548
Reka-kod 1186669
Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 2862
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 41.3
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 77
Vid slutlig installation, kabel cm 54
Under hantering och installation, kabel m 0.77
Vid slutlig installation, kabel m 0.54
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217672
Reka-kod 1186699
Nominell diameter för hela kabeln mm 47
Kabelns nominella vikt kg/km 2782
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 36.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 70
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation, kabel m 0.7
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228241
Reka-kod 1181584
Nominell diameter för hela kabeln mm 47
Kabelns nominella vikt kg/km 2782
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 36.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 70
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation, kabel m 0.7
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 15
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228234
Reka-kod 1181584
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 2480
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 32.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 64
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.64
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228098
Reka-kod 1181569
Nominell diameter för hela kabeln mm 43
Kabelns nominella vikt kg/km 2480
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 25.7
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 500
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 32.9
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 64
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation, kabel m 0.64
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 7.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0605
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228081
Reka-kod 1181569

1x630/35 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x630/35 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 46
Kabelns nominella vikt kg/km 2740
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 36.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 69
Vid slutlig installation, kabel cm 48
Under hantering och installation, kabel m 0.69
Vid slutlig installation, kabel m 0.48
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215005
Reka-kod 1186362
Nominell diameter för hela kabeln mm 50
Kabelns nominella vikt kg/km 3023
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 40.6
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 75
Vid slutlig installation, kabel cm 53
Under hantering och installation, kabel m 0.75
Vid slutlig installation, kabel m 0.53
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215562
Reka-kod 1186670
Nominell diameter för hela kabeln mm 55
Kabelns nominella vikt kg/km 3454
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 45.1
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 82
Vid slutlig installation, kabel cm 58
Under hantering och installation, kabel m 0.82
Vid slutlig installation, kabel m 0.58
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217696
Reka-kod 1186672
Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 3379
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 40.7
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 76
Vid slutlig installation, kabel cm 53
Under hantering och installation, kabel m 0.76
Vid slutlig installation, kabel m 0.54
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228272
Reka-kod 1181585
Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 3379
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 40.7
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 76
Vid slutlig installation, kabel cm 53
Under hantering och installation, kabel m 0.76
Vid slutlig installation, kabel m 0.54
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228265
Reka-kod 1181585
Nominell diameter för hela kabeln mm 47
Kabelns nominella vikt kg/km 3043
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 36.8
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 70
Vid slutlig installation, kabel cm 49
Under hantering och installation, kabel m 0.7
Vid slutlig installation, kabel m 0.49
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,524
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228128
Reka-kod 1181570

3x150/35 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x150/35 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 56
Kabelns nominella vikt kg/km 2512
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 21.1
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 33
Under hantering och installation, kabel cm 67
I slutlig installation fasledare cm 23
Vid slutlig installation, kabel cm 47
Under hantering och installation, kabel m 0.67
Vid slutlig installation, kabel m 0.47
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217085
Reka-kod 1187474
Nominell diameter för hela kabeln mm 65
Kabelns nominella vikt kg/km 3089
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.1
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 39
Under hantering och installation, kabel cm 78
I slutlig installation fasledare cm 27
Vid slutlig installation, kabel cm 54
Under hantering och installation, kabel m 0.78
Vid slutlig installation, kabel m 0.54
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217245
Reka-kod 1187492
Nominell diameter för hela kabeln mm 75
Kabelns nominella vikt kg/km 3776
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.5
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 46
Under hantering och installation, kabel cm 90
I slutlig installation fasledare cm 32
Vid slutlig installation, kabel cm 63
Under hantering och installation, kabel m 0.9
Vid slutlig installation, kabel m 0.63
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228319
Reka-kod 1187854
Nominell diameter för hela kabeln mm 75
Kabelns nominella vikt kg/km 3776
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.5
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 35
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 46
Under hantering och installation, kabel cm 90
I slutlig installation fasledare cm 32
Vid slutlig installation, kabel cm 63
Under hantering och installation, kabel m 0.9
Vid slutlig installation, kabel m 0.63
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228302
Reka-kod 1187854

3x240/50 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x240/50 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 65
Kabelns nominella vikt kg/km 3601
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 25.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 39
Under hantering och installation, kabel cm 78
I slutlig installation fasledare cm 28
Vid slutlig installation, kabel cm 54
Under hantering och installation, kabel m 0.78
Vid slutlig installation, kabel m 0.55
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217122
Reka-kod 1187476
Nominell diameter för hela kabeln mm 74
Kabelns nominella vikt kg/km 4287
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 29.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 45
Under hantering och installation, kabel cm 89
I slutlig installation fasledare cm 32
Vid slutlig installation, kabel cm 62
Under hantering och installation, kabel m 0.89
Vid slutlig installation, kabel m 0.62
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217269
Reka-kod 1187494
Nominell diameter för hela kabeln mm 84
Kabelns nominella vikt kg/km 5084
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 52
Under hantering och installation, kabel cm 101
I slutlig installation fasledare cm 36
Vid slutlig installation, kabel cm 71
Under hantering och installation, kabel m 1.01
Vid slutlig installation, kabel m 0.71
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228340
Reka-kod 1187857
Nominell diameter för hela kabeln mm 84
Kabelns nominella vikt kg/km 5084
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 17.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 240
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 33.6
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 52
Under hantering och installation, kabel cm 101
I slutlig installation fasledare cm 36
Vid slutlig installation, kabel cm 71
Under hantering och installation, kabel m 1.01
Vid slutlig installation, kabel m 0.71
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,125
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228357
Reka-kod 1187857

3x300/50 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x300/50 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 69
Kabelns nominella vikt kg/km 4313
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 42
Under hantering och installation, kabel cm 83
I slutlig installation fasledare cm 29
Vid slutlig installation, kabel cm 58
Under hantering och installation, kabel m 0.83
Vid slutlig installation, kabel m 0.58
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217146
Reka-kod 1187477
Nominell diameter för hela kabeln mm 78
Kabelns nominella vikt kg/km 4987
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 48
Under hantering och installation, kabel cm 94
I slutlig installation fasledare cm 34
Vid slutlig installation, kabel cm 66
Under hantering och installation, kabel m 0.94
Vid slutlig installation, kabel m 0.66
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176217283
Reka-kod 1187495
Nominell diameter för hela kabeln mm 89
Kabelns nominella vikt kg/km 5885
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 35.4
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 55
Under hantering och installation, kabel cm 106
I slutlig installation fasledare cm 38
Vid slutlig installation, kabel cm 74
Under hantering och installation, kabel m 1.06
Vid slutlig installation, kabel m 0.74
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228371
Reka-kod 1187858
Nominell diameter för hela kabeln mm 89
Kabelns nominella vikt kg/km 5885
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 35.4
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 55
Under hantering och installation, kabel cm 106
I slutlig installation fasledare cm 38
Vid slutlig installation, kabel cm 74
Under hantering och installation, kabel m 1.06
Vid slutlig installation, kabel m 0.74
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228364
Reka-kod 1187858

1x630/50 CAS

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x630/50 CAS

Nominell diameter för hela kabeln mm 51
Kabelns nominella vikt kg/km 3246
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 29.3
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 630
Nominell tjocklek på isolering mm 5.5
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 40.7
Antal ledningar 1
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Nominell tjocklek på halvledande skikt mm 0.3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel cm 77
Vid slutlig installation, kabel cm 54
Under hantering och installation, kabel m 0.77
Vid slutlig installation, kabel m 0.54
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18.9
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,0469
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,387
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006022922
Reka-kod 1186876

3x50/16 BK

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50/16 BK

Nominell diameter för hela kabeln mm 42
Kabelns nominella vikt kg/km 1462
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 24
Under hantering och installation, kabel cm 50
I slutlig installation fasledare cm 17
Vid slutlig installation, kabel cm 35
Under hantering och installation, kabel m 0.51
Vid slutlig installation, kabel m 0.35
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228937
Reka-kod 1181833
Nominell diameter för hela kabeln mm 42
Kabelns nominella vikt kg/km 1462
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 24
Under hantering och installation, kabel cm 50
I slutlig installation fasledare cm 17
Vid slutlig installation, kabel cm 35
Under hantering och installation, kabel m 0.51
Vid slutlig installation, kabel m 0.35
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228944
Reka-kod 1181833
Nominell diameter för hela kabeln mm 42
Kabelns nominella vikt kg/km 1462
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 16
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 24
Under hantering och installation, kabel cm 50
I slutlig installation fasledare cm 17
Vid slutlig installation, kabel cm 35
Under hantering och installation, kabel m 0.51
Vid slutlig installation, kabel m 0.35
Max. dragkraft
Drag ögla kN 4.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.641
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 1,2
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228920
Reka-kod 1181833

3x185/50 Al

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x185/50 Al

Nominell diameter för hela kabeln mm 79
Kabelns nominella vikt kg/km 4343
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 48
Under hantering och installation, kabel cm 95
I slutlig installation fasledare cm 34
Vid slutlig installation, kabel cm 66
Under hantering och installation, kabel m 0.95
Vid slutlig installation, kabel m 0.66
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228333
Reka-kod 1187856
Nominell diameter för hela kabeln mm 79
Kabelns nominella vikt kg/km 4343
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 8
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 31.2
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 50
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 48
Under hantering och installation, kabel cm 95
I slutlig installation fasledare cm 34
Vid slutlig installation, kabel cm 66
Under hantering och installation, kabel m 0.95
Vid slutlig installation, kabel m 0.66
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,6
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228326
Reka-kod 1187856

3x95/25 BK

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95/25 BK

Nominell diameter för hela kabeln mm 49
Kabelns nominella vikt kg/km 2164
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 59
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 8.6
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.32
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0.8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228951
Reka-kod 1181836
Nominell diameter för hela kabeln mm 49
Kabelns nominella vikt kg/km 2164
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 59
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 8.6
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.32
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0.8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228975
Reka-kod 1181836
Nominell diameter för hela kabeln mm 49
Kabelns nominella vikt kg/km 2164
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.3
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 29
Under hantering och installation, kabel cm 59
I slutlig installation fasledare cm 20
Vid slutlig installation, kabel cm 41
Under hantering och installation, kabel m 0.59
Vid slutlig installation, kabel m 0.41
Max. dragkraft
Drag ögla kN 8.6
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0.32
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0.8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -25
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176228968
Reka-kod 1181836

3x150/25

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x150/25

Nominell diameter för hela kabeln mm 57
Kabelns nominella vikt kg/km 2623
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 21.1
Antal ledningar 3
Nominell storlek på metallskärm mm2 25
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 33
Under hantering och installation, kabel cm 69
I slutlig installation fasledare cm 23
Vid slutlig installation, kabel cm 48
Under hantering och installation, kabel m 0.69
Vid slutlig installation, kabel m 0.48
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Max. Likström motstånd vid 20 ° C, metallskärm Ω/km 0,8
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176215227
Reka-kod 1187897