Kraftnätsprodukter

Produktkategori
Spänning
Sök

Aluminium bindningstråd AHL

För fast installation innomhus och utomhus.

Cu-Lina

Koppar tråd För fast installation innomhus och utomhus. Jordlina. Får förläggas direkt i mark.

JOMPPI

JOMPPI För fast installation utomhus. Isolerad ledare för korta elektriska polanslutningar. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är inte CPR-klassad.