Kabeltyper

I Reka by Nexans sortiment ingår installationskablar, styrkablar, brandresistenta kablar, servicekablar och mellan- och högspänningskablar.

Installationskablar

De PVC-material som används i dessa kablar har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. Reka by Nexans installationskablar sprider inte brand. Installationskablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Sina balanserade installations- och driftsegenskaper lämpar sig dessa högklassiga kablar utmärkt för normal användning.

Reka by Nexans installationskablar kan också produceras i halogenfritt utförande. De material som används i halogenfria kablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen är liten och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt.

Styrkabel

Reka by Nexans styrkablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus. De här är högklassiga kablar med blyfria PVC-blandningar, lämpade för normal användning. De kan också fås i halogenfritt utförande. Rökutvecklingen från halogenfria styrkablar är liten och kablarna sprider inte brand när de är i bunt.

Halogenfria styrkablar är lämpliga för fast installation utom- och inomhus. De här kablarna används för signalöverföring mellan automations-, instrumenterings- och processtyrsystem samt till signalerings- och övervakningssystem.

Vi tillverkar alla våra styrkablar i halogenfria versioner. Materialen är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen från halogenfria styrkablar är låg och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt.

Brandresistenta kablar

Reka by Nexans brandresistenta kablar lämpar sig för objekt där strömförsörjningen måste säkerställas även under en brand. De här kablarna är halogenfria, innehåller ingen PVC-plast och sprider inte brand vid förläggning i bunt. De material som används är lätta att återvinna.

Brandresistenta kablar lämpar sig speciellt för installationer där säkerheten förutsätter att system för styrning, larm, energimatning och signalering fortsätter att fungera även under en brand. I Reka by Nexans sortiment ingår kraftkablar, signalkablar, brandresistenta installationskablar och  EMC-skärmade kraftkablar. Alla tillbehör som används i en brandresistent installation måste vara brandresistenta.

De brandresistenta kablar som Reka Kabel tillverkar är samtidigt också halogenfria och har liten rökutveckling. Dessa är viktiga av varandra oberoende egenskaper under en brand, och de testas med olika testmetoder.

Kraftkablar

De PVC-material som används i Rekas kraftkablar med aluminium- och kopparledare har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. De här kablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Kraftkablar är lämpliga för fast installation utom- och inomhus.

Kraftkablar med aluminiumledare för nedplöjning kan förläggas direkt i mark och de lämpar sig för kabelplöjning. Kraftkablar med aluminium- och kopparledare kan också fås i halogenfritt utförande. EMC-skärmad kraftkabel kan också levereras i brandresistent utförande.

Mellan- och högspänningskablar

Mellanspänningskablar tillverkas för spänningsnivåerna 10–30 kV och högspänningskablar för högst 170 kV spänning. De här kablarna tillverkas både med aluminium- och kopparledare.
DryRex mellanspänningskablar representerar en isolationsteknik av toppklass och är isolerade med korslänkad (XLPE-)polyeten. DryRex högspänningskablarna tillverkas med samma teknik.

De ytterst driftsäkra högspännings- och mellanspänningskablarna kan vid behov tillverkas av specialplaster, då de blir brandklassade och lämpar sig att installeras också i tunnlar och inomhusutrymmen. Användningen av de här kablarna har tyngdpunkten på byggnation av vädersäkrade elnät och förbättring av elnätens driftsäkerhet.