Kablar för bostads- och kontorsbyggnation

Användnings- och boendekomforten i byggnader ökas genom elektriska lösningar. Förutom genom nybyggnation kan man svara på det ökande behovet av elektriska lösningar genom renovering av ledningarna i elsystemen i gamla byggnader. Genom bra planering kan man redan i förväg förbereda sig på framtida förändringar och behov.

Vid kabelinstallationer i byggnader används vanligen installations- och servicekablar, samt vid behov även kraftkablar. I bostads- och kontorsbyggnader krävs ofta också användning av brandresistenta kablar, framför allt i utrymmen där kabeln måste fungera under en brand och där det är svårt att genomföra en evakuering.

I Rekas sortiment finns lämpliga installationsledningar och installationskablar för elinstallationsbehoven vid byggnation och renovering, samt kraftkablar i olika CPR-brandklasser. I det heltäckande sortimentet finns också de brandresistenta FlameRex-kablarna, med vilkas hjälp man kan säkerställa elmatningen även under en brand. Rökbildningen och brandspridningen hos de brandresistenta kablarna är ringa och de är fria från halogen.

Vid konstruktionen av våra kablar har vi strävat efter att garantera bästa möjliga installationsvänlighet. Vid tillverkningen använder vi de bästa råvarorna samt med så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt. Alla våra kablar är finländska produkter med Nyckelflagga, och tillverkas med utnyttjande av förnybar energi.

Vill du ha mer information? Vi hjälper gärna till.