Installationskabel och ledarna

Installationskabel med de bästa ­egenskaperna

Rekas installationskabel är konstruerade för att erbjuda de bästa installationsegenskaperna, lätta att avmantla och skala samt ge ett estetiskt gott intryck. Kabeln har lätt identifierbar metermärkning för enklare hantering. Materialen som används är halogenfria och återvinningsbara, valda med största omsorg för högsta säkerhet och lång livslängd. Från vårt breda sortiment hittar du lämplig installationskabel för brandklassning enligt CPR Dca eller Cca. All vår installationskabel tillverkas i Keuruu med grön el.

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

EQQ LiteRex

För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQQ LiteRex BK

För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQLQ LiteRex

För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQLQ LiteRex BK

För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.