Om oss

Electrify the future together with us Hoppa över till videoinbäddning

These forests are our spine. These lakes are our veins. They shaped and made us Finns. Dependable. Hardworking. Happy. At home we call it SISU. It’s inherited in our cables. Now part of Nexans global family.

Reka Kabel har legat i främsta ledet inom kabelindustrin under mer än 60 år. Vi levererar tåliga och högkvalitativa kabellösningar för produktion av förnybar energi, för nätverksbyggande, mot industrin samt för byggandet av bostäder och kontor. Våra produktionsanläggningar är belägna i Finland; i Keuru och Riihimäki.

Cirka 270 kompetenta Reka-medarbetare arbetar hos oss. Vi satsar aktivt på arbetarskydd och arbetshälsa. En jämlik och rättvis behandling av personalen är viktig för oss.

Vi är en internationell och pålitlig aktör, med förstklassiga material och kabelstandarderna som grund för tillverkningen. Våra huvudsakliga marknadsområden vid sidan av den finländska är de övriga länderna i Norden samt Baltikum. Våra dotterbolag finns i Sverige, Danmark och Norge. Reka Cables är en del av Nexans-koncernen.

Med omtanke om kunden och miljön

Hos Reka tillverkas all kabel med förnybar energi och vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att öka energieffektiviteten i vårt företag. Vi levererar ingen kabel till nya kraftverksprojekt som använder fossila bränslen.

Vi vill vara den bästa partnern genom att erbjuda hållbara produkter för krävande förhållanden.  Vi utvecklar och utvärderar vår verksamhet för att förbättra våra kunders vardag. Vi satsar på kvalitet i våra anskaffningar och tjänster, i vår verksamhet och i våra produkter.

270 yrkeskunniga Reka-anställda
2 produktionsanläggningar i Finland
172 MEUR i omsättning år 2022
verksamhetsställen i 4 olika länder