Teknisk kabelinformation

Den här sektionen innehåller olika tekniska data och detaljer om kablarna vi tillverkar. Informationen kan användas t.ex. design, inköp och återförsäljning.

Termiska kortslutningsströmmor för 0,6/1 kV kraftkablarna

I tabeller kortslutningsströmmor har beräknats för 1 sekund impulstid. Kortslutningsströmmor för impulstider 0,2 – 5 s kan beräknas med bifogad formel

Kortslutningsström I = I1s / t1/2

t = impulstiden per sekund
I1s = kortslutningsström i 1 sekund

Kopparkablarna
– MCMK, EMCMK
– XCMK-HF, FRHF-EMC

Produktspecifik kortslutningsströmmor för kopparkablarna

Aluminiumkablarna
– AMCMK, AEMCMK
– AXCMK-HF
– AXMK

Produktspecifik kortslutningsströmmor för aluminiumkablarna

Ledarnas likströmresistansser

I tabeller har anmälats koppar- och aluminiumledarnas likströmresistansser i temperaturer 20°C, 40°C, 60°C, 70°C och 90°C.

Kopparledarnas
– Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2
– Kopparkablar med skärm
– Fintrådiga IEC 60228 klass 5

Produktspecifik likströmresistansser för kopparledarna

Aluminiumledarnas
– Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2
– Kablar med skärm

Produktspecifik likströmresistansser för aluminiumledarna