Teknisk kabelinformation

Den här sektionen innehåller olika tekniska data och detaljer om kablarna vi tillverkar. Informationen kan användas t.ex. av konstruktion, inköp och återförsäljning.

Termisk kortslutningsström för 0,6/1 kV kraftkabel

Kortslutningsström har beräknats för 1 sekund i tabellen. Kortslutningsström för impulstider 0,2 – 5 s kan beräknas med bifogad formel

Kortslutningsström I = I1s /√t

t = impulstiden per sekund
I1s = kortslutningsström i 1 sekund

Kabel med kopparledare
– MCMK, EMCMK
– XCMK-HF, FRHF-EMC

Produktspecifik kortslutningsström för kabel med kopparledare

Kabel med aluminiumledare
– AMCMK, AEMCMK
– AXCMK-HF
– AXMK

Produktspecifik kortslutningsström för kabel med aluminiumledare

Likströmsresistans

I tabellerna visas koppar- och aluminiumledarnas resistanser i temperaturer 20°C, 40°C, 60°C, 70°C och 90°C.

Kopparledare
– Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2
– Kopparkablar med skärm
– Fintrådiga IEC 60228 klass 5

Produktspecifika resistanser för kopparledare

Aluminiumledare
– Entrådiga och fåtrådiga IEC 60228 klass 1 och 2
– Kablar med skärm

Produktspecifika resistanser för aluminiumledare