Tekniskt kundstöd

Kimmo Korhonen

Produkttekniker, styr-, kontroll- och installationskablar. 1 kV kraftkablar. förnamn.efternamn@reka.fi

+358 207 200 332
Riku Järvinen

Produkttekniker, 1 kV kraftkablar och mellanspänningskablar förnamn.efternamn@reka.fi

+358 41 731 7925
Lauri Vasama

Produkttekniker, mellan- och högspenningskablar förnamn.efternamn@reka.fi

+358 207 200 280
Jyri Koskinen

Specialist, Produkt Information Data
förnamn.efternamn@reka.fi

+358 207 200 268