Brandresistent kabel

Brandresistent kabel för ­krävande ­installationer

Reka by Nexans brandresistenta FlameRex-produktsortiment möjliggör byggandet av säkrare miljöer. Under brand säkerställs FlameRex-kabelns funktion av mica-bandning som är lindad runt ledarna. Mängden rök som genereras under brand är låg liksom förmågan att sprida brand. Materialen som används är halogenfria. FlameRex-kabeln är särskilt lämpad för användning i system där funktion måste säkerställas vid brand. FlameRex kabel tillverkas i Keuruu och Hyvinkää, Finland med förnybar energi.

Produktkategori
Spänning
Sök

FRHF-XCMK / BFSI

Brandresistent kraftkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. För platser där säkerheten kräver drift av larm-, kontroll-, signalerings- och energikretsar även under en brand. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Inget krav på CPR-klassificering.