Solkraft

I takt med de globala klimatmålen har produktionen av förnybar energi ökat överallt i världen. Under två timmars tid bestrålas jordytan med mer solenergi än hela jordens befolkning förbrukar under ett helt år. Genom att utnyttja solenergin kan koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskas och naturresurser sparas.

Solkraftverk är en viktig del av energiproduktionens övergång till förnybara energikällor, och därför har byggandet av sådana blivit mer och mer vanligt under senare år. Kablar som används i samband med solcellsparker utsätts för stora temperaturvariationer och för UV-strålning, vilket gör att det krävs speciell tålighet av materialen.

I Reka Kabels produktsortiment finns lämpliga halogenfria mellanspännings- och kraftkablar för solcellsparker av olika storlekar. Vid kabeltillverkningen använder vi de bästa råvarorna och våra högklassiga produkter säkerställer funktionssäkerhet, säkerhet och lång livslängd hos solcellsparker. Alla våra kablar är finländska produkter med Nyckelflagga, och tillverkas med förnybar el.

Solarigo litar på Reka Kabel – solkraftverk byggs nu i rask takt

Solenergi används allt mer i Finland. Ett av Finlands största företag inom solenergientreprenader är Solarigo Systems Oy. Solarigo är ett tillväxtföretag, som ansvarar för alla de största solkraftverken som just nu byggs i Finland.

Solenergi överförs med Rekas högspänningskablar i Danmark

Under 2019 har European Energy A/S byggt en solenergipark på motsvarande 50 MW i Hanstholm i Danmark, med Energrid A/S som betrodd partner inom elnätsanslutning.

Hanstholmvej, Danmark

Vill du ha mer information? Vi hjälper gärna till.