Truminformation

Trumhanteringsmanualen

Tydliga instruktioner och verksamhetsmodeller har skapats för hantering och retur av trummor.

Trumhanteringsmanualen förklarar hur trummor hanteras på rätt sätt i olika processer. Genom att följa anvisningarna kan du undvika risker och skador på materialet.

Trummor och kabellängder

 

Trummornas dimensioner och vikter