Brandresistent kabel

Brandresistent kabel för ­krävande ­installationer

Rekas brandresistenta FlameRex-produktsortiment möjliggör byggandet av säkrare miljöer. Under brand säkerställs FlameRex-kabelns funktion av mica-bandning som är lindad runt ledarna. Mängden rök som genereras under brand är låg liksom förmågan att sprida brand. Materialen som används är halogenfria. FlameRex-kabeln är särskilt lämpad för användning i system där funktion måste säkerställas vid brand. FlameRex kabel tillverkas i Keuruu och Hyvinkää med grön el.

Produktkategori
Spänning
Sök

FRHF

För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

FRHF-EMC

För fast förläggning, då energimatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör. Kabeln är EMC skyddad.