Styr- och instrumenteringskabel

Högkvalitativ styrkabel

Reka by Nexans styrkabel är särskilt väl lämpade för dataöverföring i automations, instrument- provning-, signal- och övervakningssystem. Från vårt breda sortiment hittar du en lämplig kabel för brandklassning enligt CPR Dca eller Cca. Materialen som används är halogenfria och återvinningsbara. I händelse av brand är rökutvecklingen låg och kablarna sprider inte brand vidare. Styr- och signalkabel tillverkas i Keuruu, Finland med förnybar energi.

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

EQFR 300/500 V

Kontrollkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

EQLR

Kontrollkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.