Mellan- och högspänningskabel

Mellan- och högspänningskablar med ­extraordinär pålitlighet

Reka by Nexans DryRex mellan- och högspänningskabel erbjuder högsta kvalitet och funktion tack vare en utvecklad god isolationsteknik, vilket garanterar extraordinär pålitlighet. Vi fokuserar inte bara på standardprodukter utan även på kundanpassade produkter som kräver specialkonstruktioner utifrån kundspecifika kabelstrukturer och kabellösningar. Vid behov kan CPR-anpassad kabel tillverkas för offentliga inomhusmiljöer, industrier, gruvor och tunnlar. Mellan- och högspänningskabel tillverkas i Riihimäki, Finland med förnybar energi.

Produktkategori Högspänningskabel
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

AHXAMK-W 6/10 (12) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXALJ-F TT 6/10 (12) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXALJ-F TT 12/20 (24) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXALJ-F TT 18/30 (36) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXLJ-F TT 6/10 (12) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXLJ-F TT 6/10 (12) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXLJ-F TT 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXLJ-F TT 12/20 (24) kV 3-core

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXLJ-F TT 18/30 (36) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 6/10 (12) kV 3-ledare BK

Mellanspänningskabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20 (24) kV 3-ledare BK

Mellanspänningskabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

AXQJ-F TT D / AHXCMK-HF D / TSLI D 6/10 (12) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

AXQJ-F TT D / AHXCMK-HF D / TSLI D 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.

TSLF 12/20 (24) kV 1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

TSLF 12/20 (24) kV 3x1-ledare CAS

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.