Användningsområden

Industrin

Kablar behövs för styrning av och elmatning till utrustningar inom olika industribranscher. Av industrikablar krävs olika specialegenskaper, såsom tillförlitlighet och tålighet under krävande förhållanden.

Industrin

Kablar för bostads- och kontorsbyggnation

Användnings- och boendekomforten i byggnader ökas genom elektriska lösningar. Förutom genom nybyggnation kan man svara på det ökande behovet av elektriska lösningar genom renovering av ledningarna i elsystemen i gamla byggnader. Genom bra planering kan man redan i förväg förbereda sig på framtida förändringar och behov.

Kablar för bostads- och kontorsbyggnation

Infrastruktur

Byggande av infrastruktur möjliggör ett funktionellt samhälle och smidiga kommunikationsförbindelser. Detta innefattar ett brett spektrum av olika objekt, i vilka tillförlitlig funktion hos kablar och elnät är av yttersta vikt.

Nätbyggnation

Genom att bygga elnät som bättre tål krävande förhållanden och kraftfulla väderfenomen säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsförmåga även i framtiden. Genom användning av mellan- och högspänningskabel kan elnäten flyttas under jord, vilket är ett tillförlitligt sätt att undvika strömavbrott och fel som orsakas av stormar.

bygga elnät

Vindkraft

I takt med de globala klimatmålen har produktionen av förnybar energi ökat överallt i världen. Med hjälp av vindkraft kan energiproduktionens koldioxidutsläpp minskas, naturresurser sparas och en kolneutral framtid uppnås ett steg i taget.

Solkraft

I takt med de globala klimatmålen har produktionen av förnybar energi ökat överallt i världen. Under två timmars tid bestrålas jordytan med mer solenergi än hela jordens befolkning förbrukar under ett helt år. Genom att utnyttja solenergin kan koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskas och naturresurser sparas.

Servercentraler

I takt med digitaliseringen är också mängden av datakommunikation i kraftig tillväxt, vilket ökar efterfrågan på servercentraler. Servercentraler har blivit en avgörande faktor när det gäller funktionaliteten i det intelligenta och moderna samhället.

Elektrifiering av laddstationer

Andelen hybrid- och elbilar i bilbeståndet är i kraftig tillväxt, och detta i kombination med miljövärdenas ökade betydelse accelererar byggandet av laddningsinfrastruktur. I Rekas sortiment finns lämpliga kabelprodukter för elektrifiering av både offentliga laddstationer och laddstationer som tillhör fastighetsbolag, företag och hushåll.