Are Oy elektrifierar Västmetrons tunnlar i Esbo, Finland med Rekas kablar

Are Oy svarar för elentreprenaden för Västmetrons station i Kägeludden i Esbo, Finland. Stationen i Kägeludden kommer att användas av ca 10 000 resenärer om dagen. Are svarar också för elektrifieringen av tunnlarna på den närmare 14 kilometer långa sträckan från Gräsviken till Mattby samt för elentreprenaderna för metrostationerna i Hagalund och Otnäs.

Are Oy svarar för elentreprenaden för Västmetrons station i Kägeludden. Stationen i Kägeludden kommer att användas av ca 10 000 resenärer om dagen. Are svarar också för elektrifieringen av tunnlarna på den närmare 14 kilometer långa sträckan från Gräsviken till Mattby samt för elentreprenaderna för metrostationerna i Hagalund och Otnäs.

Reka Kabel levererar till Are de kablar som Västmetroprojektet kräver. I entreprenaden använder Are Rekas halogenfria kablar för 1 kV och 20 kV samt styrkablar från Reka. Kabelleveranserna kommer att pågå tills projektet har slutförts.

Västmetron förlänger Helsingforsregionens metrotrafik från Gräsviken via Drumsö till Mattby i Esbo och transporterar efter färdigställning mer än 100 000 resenärer om dagen. Metron expanderar västerut i två etapper. Under den första etappen skapas åtta nya stationer och under den andra ytterligare fem. Metron går hela den 21 kilometer långa sträckan under jord i två parallella tunnlar.

Bygget av Västmetrons första etapp avslutas i slutet av år 2015. Trafikeringen inleds hösten 2016. Metron från Mattby till Stensvik blir klar tidigast år 2020.