Halogenfria flamskyddande kablar till ett stort datacenterprojekt

Vaihtoehtoisen tekstin / alt-tekstin tulee olla kuvaava

2018 kontaktade el entreprenören Kirby Group Engineering Reka Cables för en offert på ett storskaligt datacenter. Till projektet som är beläget i Finland behövde Kirby Group Engineering en kompetent kabelleverantör.

2018 kontaktade el entreprenören Kirby Group Engineering Reka Cables för en offert på ett storskaligt datacenter. Till projektet som är beläget i Finland behövde Kirby Group Engineering en kompetent kabelleverantör.

– Det var lätt att starta samarbetet eftersom entreprenören redan var bekant från andra projekt, säger Sirpa Pötry, Rekas områdesexportchef.

I samarbete med Reka valdes lämpliga kabeltyper ur Rekas breda sortiment.

Så snart kunden godkänt kabelunderlagen och leveransplanen påbörjades kabelleveranserna i januari 2020,

Halogenfria flamskyddande kablar valdes ut för datacenterprojektet, som Reka sedan levererade hundratals kilometer av .

Enligt Area Export Manager Sirpa Pötry var halogenfria kablar på grund av den extraordinära platsen ett givet val från början, eftersom Rekas brandresistenta halogenfria kablar vid ev brandpåverkan har mycket låg rökutveckling och sprider ej brand vidare ens vid förläggning i lager. Utöver officiella CPR-brandtester har Reka möjlighet att testa kablarna i sitt eget brandlaboratorium, där kan säkerställas och verifieras att kablarna uppfyller de senaste CPR-klassificeringskraven. Det garanterar att Rekas kablar är både högkvalitativa och mycket säkra.

– På stora byggarbetsplatser med många kontaktpersoner är samordning och kommunikation av högsta prioritet vilket kräver förmåga att anpassa till gällande krav och förutsättningar. Datacenters absolut högsta prioritet är personalens säkerhet och säkerställd strömförsörjning, säger Pötry.

I detta fallet innebar kommunikationen med Reka extrem noggrannhet i dokumentationen, snabb respons på förändrade situationer och teknisk kunskap om ämnet.

Datacenterprojektet är planerat att slutföras under våren 2021.

Lyckat samarbete

Även om projektet var utmanande, presterade Reka utmärkt. Bevis på detta är uttalandet från projektledare John Flemings, där han berömde Rekas snabba professionella service och tekniska kunnande.

 Rekas area export manager Sirpa Pötry instämmer i John Flemmings uttalande.

– Datacenterprojektets höga krav ställningar möts mycket väl av Rekas expertis. Vi är mycket noggranna och redo för snabba förändringar. Tack vare vårt breda produktsortiment kan vi leverera alla kablar från installationskablar till högspänningskablar tillägger Sirpa Pötry.