En kabelpartner som håller sitt ord – CASE: Posio, Finland

På Murtotuuli-området i Posio byggs en park med 21 moderna vindkraftverk. Denna park som tillvaratar vindkraft i norr beräknas bli färdig 2023.

Garanterat pålitlig leverantör

På Murtotuuli-området i Posio byggs en park med 21 moderna vindkraftverk. Denna park som tillvaratar vindkraft i norr beräknas bli färdig 2023. Projektledare för projektet är Infra Builders Oy, som ansvarar för såväl kabelinstallationer, transformatorstationer, byggandet av en ledning på 110 kV samt byggandet av vägar och fundament för lyftfält.

”Jag rekommenderar Rekas kablar till alla entreprenörer och beställare.
– Tuomas Mäkilä, direktör för elarbeten, Infra Builders Oy

 

Förtroendet har förtjänats

Under 2021 byggde Infra Builder totalt ca 70 turbiner. För de kommande åren spår Tuomas Mäkilä, direktör för Infra Builders Oy:s elarbeten, en kontinuerlig tillväxt. Reka valdes också att delta i detta projekt utifrån kvaliteten vid tidigare samarbete. Reka deltar som leverantör i över hälften av de vindkraftsparker som Infra Builders har byggt. Det berättar mycket om det förtroende företagen hyser för varandra.

”Vi har länge samarbetat med Reka och litar på Rekas leveranssäkerhet. Kablarna har alltid kommit till byggplatsen i tid. Det har aldrig uppstått några problem.”
– Tuomas Mäkilä, direktör för elarbeten, Infra Builders Oy

 

Samu Koivisto, elingenjör, Infra Builders Oy

Servicen har stor betydelse

I Posio-projektet, liksom i övrigt, har Rekas kabelleveranser fungerat mycket bra. Eftersom kablar har tillverkats i fabriken till och med på förhand, har det varit möjligt att alltid få de behövliga mängderna och just den rätta kabeln på byggplatsen också med kort leveranstid. På byggplatsen har man särskilt uppskattat den höga kvaliteten på produkterna men också det tekniska stöd som Reka ger.

Vi får kontakt med dem vi vill och servicen är utmärkt. På så sätt fås saker och ting att fungera på en gång!”
– Samu Koivisto, elingenjör, Infra Builders Oy

 

Det ömsesidiga förtroendet har byggts upp genom ett flerårigt, välfungerande samarbete. Rekas DryRex Nordic Wind-produkter har under de nordliga förhållandena betjänat kunderna lika bra som företaget självt. Tuomas Mäkilä försäkrar att samarbetet med Reka fortsätter också i framtiden.

Läs mer här om Reka Kabels andra vindkraftsparksprojekt i Pyhäjoki, Finland.

Vindkraftsparksprojekt i Posio, Finland Hoppa över till videoinbäddning