Vår personal

En bra arbetsgivare

Vi har en lång historia inom finsk industri och idag har vi cirka 270 anställda på Reka i Finlandde övriga länderna i Norden samt Baltikum och Ryssland. Vi vill förbättra våra medarbetares kunnande samtidigt som vi engagerar och uppmuntrar dem att prestera maximalt. Vi fastställer krav på professionell tillväxt och utveckling av varje individs kompetens. Eftersom vår personals välbefinnande är viktigt för oss strävar vi efter att säkerställa en säker och stödjande arbetsmiljö genom att investera i arbetsmiljö och välbefinnande.

Vi vill vara en bra och respekterad arbetsgivare, både nu och i framtiden.

En säker arbetsmiljö

Vårt mål är en trygg och effektiv arbetsmiljö där vår personals fysiska, mentala och sociala välbefinnande beaktas. Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med vår personal, företagshälsovård, tjänstemän och experter.

Genom att investera i vår verksamhet säkerställer vi att produktionsprocessen fortsätter att fungera smidigt. Vi håller störningar och risker på lägsta möjliga nivå. Vi utför riskkartläggning för varje fabrik och avdelning varje år. Vårt arbetarskyddssystem har certifierats enligt ISO 45001-standarden.