Miljöansvar

Miljöansvar är en naturlig del av verksamheten på Reka Cables och vårt mål är att vara världens grönaste kabeltillverkare.  Genom att producera kablar med lång livslängd för exempelvis produktion av förnybar energi gör vi vår del för att främja energisektorn mot en mer ekologisk och hållbar framtid. Att minska miljöpåverkan från vår produktion leder oss också mot en hållbarare och renare framtid.

Vi har satt upp miljömål för vår verksamhet

environmental targets

Under 2020 tog vi beslutet att upphöra med leveransen av kablar till nya projekt för fossila bränslen. För att förbättra vår energieffektivitet har vi genomfört många projekt som har gjort det möjligt för oss att förbättra vår totala energieffektivitet, under 2020 med 7,3% jämfört med 2017. Under 2020 övergick alla våra produktionsanläggningar till att använda CO₂-fri el och certifierad fjärrvärme.

Vår miljöpåverkan

I våra produktionsprocesser prioriterar vi effektiv användning av material samt energieffektivitet. Vi sorterar, återvinner och använder våra plast-, metall- och förpackningsmaterial där det är möjligt. Vattnet och kemikalierna som används i vår produktionsprocess hålls båda i en sluten kretsloppscykel.

Vi utvärderar vårt engagemang för ansvarsskyldighet varje år med hjälp av det internationella EcoVadis-systemet. EcoVadis är en oberoende CSR-bedömningsmyndighet som utvärderar miljöansvar, arbetsplatspraxis, affärsetik och hållbarhet i leverantörskedjan. Vi har nått guldbetyget, vilket vi är glada och stolta över.

Vår drifthandbok uppfyller miljökriterierna i ISO 14001-standarden

Vi har också fått Rinki– och Green Label-certifikaten.

Miljövänliga och effektiva produkter

Med hjälp av Rekaproducerade kablar kan våra kunder bygga smarta elnät som en del av en infrastruktur förenlig med hållbar utveckling. Våra högkvalitativa kablar minskar också energiförlusten och minskar därmed också koldioxidutsläppen.

Vi investerar i förbättrad hållbarhet hos våra kablar för att förlänga deras livslängd och förbättra deras återvinningsbarhet. Den kontinuerliga utvecklingen av våra produkter säkerställs också av vår testverksamhet, både för brandsäkerhet och materialtestning. Vi använder endast råvaruleverantörer som har engagerat sig för hållbar utveckling i sina egna verksamheter.  Vi använder kontrakt och revisioner för att säkra vår leverantörskedja.