Rekas kablar elektrifierar laddstationer för elbilar hos bostadsrättsföreningar

Den pågående övergången till elfordon har fört med sig ett stort intresse från bostadsrättsföreningar. "Jag har över tjugo förfrågningar på bordet nu och ungefär lika många på väg från bostadsrättsföreningar där ärendet är under behandling", säger arbetsledaren Tatu Vattulainen från Enersense. En av deras anläggningar är As Oy Hietalahden Helmi, som ligger i Hietalahti-området i Helsingfors, där laddstationerna redan är installerade och är klara för användning

Att komma igång på den tio år gamla bostadsrättsföreningens fastigheter var enkelt enligt Tatu Vattulainen, eftersom byggnader i denna ålder vanligtvis har elcentraler med viss överkapacitet reserverad för billaddningsbehov. I det här fallet är bostadsrättsföreningens befintliga elcentral klar och kan till och med ha utgångar tillgängliga för användning, vilket gör jobbet märkbart snabbare och därmed  minskar installationskostnaderna.

Till exempel vid Hietalahden  Helmi kunde en ny elcentral för laddning  installeras direkt i parkeringshuset, därifrån anslöts sedan ladd stationerna. Laddplatser tilldelades för 20 fordon, varav 14 installerades direkt. Kabeldragningsarbetet och installationen med Rekas kablar tog totalt knappt tre veckor.

På denna plats behövdes över 50 meter  kabel för anslutningen från huvudcentralen till garagets  elcentral för laddning, och cirka 300  meter till själva laddstationerna. Vid arbete med parkeringshus måste även brandsäkerhetsbestämmelser beaktas. Av denna anledning användes kablar med den högre CPR-brandklassningen Cca till en del av arbetet. För de mindre krävande kabeldragningarna användes kablar med CPR-klassningen Dca .

– När man elektrifierar dessa laddstationer är det extra viktigt med förhandsplanering. När allt kommer omkring ärvarje projekt unikt, alla kabelvägar och kabeldragningar måste vara väl planerade och genomförbara. På så sätt undviker vi överraskningar när vi utför själva arbetet, säger Vattulainen.