Skip to main content

Styr- och instrumenteringskabel

Reka Kabels CPR klassade Halogenfria styrkablar är lämpade för fast installation inom- och utomhus. Sortimentet är väl anpassat till gällande normer och krav som ställs inom normalt förekommande miljöer såsom standardinstallationer, industri och elnät.

Styrkablarna fås i halogenfritt utförande under varumärket Rekoclean. Rökutvecklingen från halogenfria styrkablar är liten och kablarna sprider inte brand när de är förlagda i bunt. Kraven på användning av halogenfria kablar i installationer har ökat. Nya användningsobjekt är bl.a. sjukhus och andra vårdlokaler, där man har sett att halogenfria installationsprodukter är betydelsefulla i en brandsituation.

Halogenfria instrumenteringskablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus. Instrumenteringskablar används för signalöverföring mellan automations-, instrumenterings- och processtyrsystem samt till signalerings- och övervakningssystem.

Reka Kabel tillverkar alla instrumenteringskablar i halogenfria versioner. Materialen som används i halogenfria instrumenteringskablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen från dessa kablar är liten och kablarna sprider inte brand. Halogenfria instrumenteringskablar rekommenderas för användning i lokaler där många människor uppehåller sig och där det är problematiskt att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, skolor, äldreboenden, restauranger och offentliga byggnader.