Skip to main content

Styr- och instrumenteringskabel

Reka Kabels styrkablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus. Detta är högklassiga kablar med blyfria PVC-blandningar, lämpade för normal användning.

Styrkablarna kan också fås i halogenfritt utförande under varumärket Rekoclean. Rökutvecklingen från halogenfria styrkablar är liten och kablarna sprider inte brand när de är förlagda i bunt. Kraven på användning av halogenfria kablar i installationer har ökat. Nya användningsobjekt är bl.a. sjukhus och andra vårdlokaler, där man har sett att halogenfria installationsprodukter är betydelsefulla i en brandsituation. Halogenfrihet krävs också i ökande omfattning i standarden SFS 6000:2012.

Halogenfria instrumenteringskablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus. Instrumenteringskablar används för signalöverföring mellan automations-, instrumenterings- och processtyrsystem samt till signalerings- och övervakningssystem.

Numera tillverkar vi alla våra instrumenteringskablar i halogenfria versioner. Materialen som används i halogenfria instrumenteringskablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen från dessa kablar är liten och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt. Halogenfria instrumenteringskablar rekommenderas för användning i lokaler där många människor uppehåller sig och där det är problematiskt att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, skolor, äldreboenden, restauranger och offentliga byggnader.