Mellanspänningskabel

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

AHXAMK-W TT

För fast förläggning i mark, kabeln är längs- och tvärvattentät.