Installationskabel

Produktkategori
Brandskyddsklass
Spänning
Sök

EQQ LiteRex

För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQQ LiteRex BK

För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQLQ LiteRex

För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

EQLQ LiteRex BK

För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.