Skip to main content

Mellan- och högspänningskabel

Mellanspänningskablar tillverkas för spänningsnivåerna 12–36 kV och högspänningskablar för högst 170 kV spänning. Reka Kabels mellan- och högspänningskablar i produktfamiljen Dryrex tillverkas i Riihimäki. Mellan- och högspänningskablar tillverkas både med aluminium- och kopparledare.

Dryrex mellanspänningskablar är isolerade med korslänkad (XLPE-)polyeten och representerar en isolationsteknik av toppklass. Högspänningskablarna tillverkas med samma teknik.

De ytterst driftsäkra mellan- och högspänningskablarna kan vid behov tillverkas av specialplaster, då de blir brandklassade och lämpar sig att installeras också i tunnlar och inomhusutrymmen.

Vi är nära kunderna och känner till deras behov. Därför koncentrerar vi oss inte enbart på standardprodukter, utan vi kan också ta fram skräddarsydda produkter som kräver speciallösningar, såsom kundspecifika kabelkonstruktioner och kabellösningar.

I Finland har användningen av mellan- och högspänningskablar tyngdpunkten på byggnation av vädersäkrade elnät och förbättring av elnätens driftsäkerhet. Användning av dessa kablar möjliggör att elnäten flyttas och placeras under jord, vilket har visat sig vara en tillförlitlig metod att undvika stormrelaterade strömavbrott. Genom att bygga elnät som bättre tål kraftiga väderfenomen och krävande förhållanden säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsduglighet.