Skip to main content

Kraftkabel

De PVC-material som används i Reka Kabels kraftkablar med aluminium- och kopparledare har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. Kablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Kraftkablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus.

Kraftkablar med aluminiumledare för nedplöjning är lämpliga för fast installation utomhus, på kabelhyllor och i kabelkanaler samt på metallkonstruktioner. Dessa kablar kan förläggas direkt i mark och de lämpar sig för kabelplöjning.

Kraftkablar med koppar- och aluminiumledare kan också fås i halogenfritt utförande. EMC-skärmad kraftkabel kan också fås i brandresistent utförande. Denna kabel är avsedd för installationer där säkerheten förutsätter att system för larm, styrning, signalering och energimatning fortsätter att fungera även under en brand. Brandresistenta kraftkablar finns i produktgruppen Flamerex.