Skip to main content

Kraftkabel

Reka Kabels halogenfria kraftkablar med aluminium- och kopparledare, har utmärkta installationsegenskaper med lång livslängd. Kraftkablarna är CPR klassade och i övrigt väl anpassade för de normer och krav som ställs där dessa typer av kabel vanligtvis installeras såväl inom- och utomhus.

 

Kraftkablar med aluminiumledare för nedplöjning är lämpliga för fast installation utomhus, på kabelhyllor och i kabelkanaler samt på metallkonstruktioner. Dessa kablar kan förläggas direkt i mark och de lämpar sig för kabelplöjning.

Kraftkablar med koppar- och aluminiumledare kan också fås i halogenfritt utförande. EMC-skärmad kraftkabel kan också fås i brandresistent utförande. Denna kabel är avsedd för installationer där säkerheten förutsätter att system för larm, styrning, signalering och energimatning fortsätter att fungera även under en brand. Brandresistenta kraftkablar finns i produktgruppen Flamerex.