Skip to main content

Installationskabel

De PVC-material som används i Reko installationskablar har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. Installationskablarna sprider inte brand. Kablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Tack vare sina balanserade installations- och driftsegenskaper lämpar sig dessa högklassiga kablar utmärkt för normal användning.

Användningsobjekten för installationskablar eller installationsledningar har ökat i antal. Nya områden som installationskablarna har erövrat är bl.a. installation utan rör och EKK Light färdigförlagd i rör. Också på grund av det ökade antalet användningsobjekt är det viktigt att vid installation använda en installationskabel som uppfyller alla krav. Den av oss tillverkade installationskabeln EKK Light uppfyller mer än väl kraven enligt den förnyade standarden SFS 2091.

Reko installationskablar kan också fås i halogenfritt utförande under varumärket Rekoclean. Kraven på användning av halogenfria kablar i installationer har ökat. Nya användningsobjekt är bl.a. sjukhus och andra vårdlokaler, där man har sett att halogenfria installationsprodukter är betydelsefulla i brandsituationer. Halogenfrihet krävs också i standarden SFS 6000:2012 (punkt 710.52).

De material som används i halogenfria kablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen från dessa kablar är liten och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt.