Skip to main content

Installationskabel

Reka erbjuder framtidssäkrad installationskabel. Våra kunder förväntar sig att deras kabelval fungerar i alla sammanhang som den är konstruerad och avsedd för, allt från enklare installationer till krävande miljöer. Stora temperaturvariationer, UV-strålning och t.o.m. brandsituationer måste beaktas, då vi tillhandahåller installationskabel för framtiden.

Användningsområden för installationskablar ökar i antal. Nya områden som installationskablarna förekommer i är bl.a, installation utan rör i hålväggar och i rör fördragna installationskablar. På grund av ökat antal användningsområden är det viktigt att installationskabeln är användarvänlig och uppfyller föreskrivna krav. De av oss tillverkade installationskablarna uppfyller mer än väl gällande krav och standarder. Hela standardsortimentet är CPR-klassificerat.

Halogenfri installationskabel är den dominerande standarden i Sverige. De material som används i halogenfria kablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC-plast. Rökutvecklingen från dessa kablar är liten och kablarna sprider inte brand. 

Reka erbjuder även en PVC installationskabel typ EKK light för mindre krävande applikationer.