EQQ LiteRex: flexibel och lättskalad kabel

EQQ LiteRex är en helt UV-skyddad halogenfri installationskabel. EQQ LiteRex är flexibel, håller formen väl och är mycket lätt att skala.

EQQ LiteRex: flexibel och lätt att skala

EQQ LiteRex installationskabel är utformad med installatörens jobb i åtanke. Den har fått beröm för sin utmärkta hantering, flexibilitet och lättskallighet.

EQQ LiteRex är lämplig för fast installation inomhus och utomhus, utan behov av separat UV-skydd av manteln eller ledarinsatserna. EQQ LiteRex är testad och godkänd enligt CPR-klass Dca-s2, d2, a2, vilket gör den lämplig för de flesta installationer.

Säker och helt återvinningsbar kabel för nordiska förhållanden

Som brandsäker installationskabel har EQQ LiteRex låg rökutveckling i händelse av brand, vilket underlättar evakuering.

EQQ LiteRex är också ett utmärkt val eftersom den är halogenfri; i händelse av brand är halogenfri kabel mycket effektivare än traditionell PVC-kabel när det gäller att skydda människor, egendom och miljö.

All plast som används i kabeln är halogenfri och termoplastisk och därmed helt återvinningsbar.

Kabeln är också lämplig för nordiska förhållanden och kan installeras i temperaturer så låga som -15⁰C.

Läs mer om EQQ LiteRex här.

Lokal produktion i Finland

Alla Reka by Nexans-kablar är konstruerade i Finland och tillverkas lokalt vid fabrikerna i Riihimäki och Keuruu. Reka har tilldelats Key Flag-märkningen som ett tecken på finskt hantverk.

Vi använder förnybara energikällor vid tillverkningen av våra produkter; hållbarhet är en integrerad del av Reka Kaapelis verksamhet. Läs mer om hållbarhet på Reka Kaapeli.