Reka Cables på väg mot att bli världens grönaste kabeltillverkare

Reka Cables, som går i främsta ledet inom den finländska kabelindustrin, tar jättekliv mot grönare kabeltillverkning. En del av de mål som företaget har satt upp håller på att förverkligas i och med CO2-fri el, solenergi, övergång till grön fjärrvärme samt LED-belysning i fabrikerna.

Ansvar är en naturlig del av Reka Cables affärsverksamhet, och företagets mål är att vara världens grönaste kabelproducent. För att nå målet har företaget bundit sig vid FN:s mål för hållbar utveckling och satt upp miljömål för ansvarsutveckling. ”Ansvar är vår strategi och en utgångspunkt för vår verksamhet”, berättar Jukka Poutanen, verkställande direktör vid Reka Cables.

Reka Cables factorySolenergianläggning i Keuruu-fabrikenGrön energi

Reka Cables alla tre produktionsanläggningar samt kontorslokaler har övergått till användning av helt utsläppsfri, CO2-fri el. Det går åt mycket el vid kabeltillverkning, vilket gör att bytet till grön process el avsevärt minskar koldioxid avtrycket från tillverkningen. Övergången till grön energi gick snabbare än förväntat.

Under sommaren har fabrikerna i Keuru och Riihimäki även fått solenergianläggning som ska börja tillverka el i september. Sammanlagt har 675 paneler monterats på fabrikernas väggar, med hjälp av dem kommer man att kunna producera uppskattningsvis 130 000 kWh per år. ”Investeringen i solenergi är förutom miljövänligt även ekonomiskt lönsamt och skapar tillsammans med CO2-fri process el en konkret miljögärning”, kommenterar Anne Tillgren, produktionschef vid Reka Cables.

Energieffektivitet med LED-belysning

För att öka energieffektiviteten har Reka Cables installerat ny LED belysning i samtliga produktionsanläggningar. Den nya belysningen ger en årlig besparing på uppskattningsvis 1 300 000 kWh vilket främjar miljömålet för energieffektivitet. Den justerbara belysningen ökar dessutom arbetarskyddet och arbetstrivseln i fabrikerna.

Ingen mer oljeuppvärmning eller kabelleveranser till ny fossil energiproduktion

Reka Cables ville ersätta oljeuppvärmningen vid sina produktionsanläggningar med en mer ekologisk och energieffektiv uppvärmningslösning. Från och med Maj kommer även de sista oljeuppvärmda lokalerna att kunna värmas upp med certifierad fjärrvärme.

Reka Cables beslutade också att redan under 2020 sluta med kabelleveranser till ny fossil energiproduktion.

Läs mer om Reka Cables ansvarsfullhet och miljömål