Skip to main content

Ansvar

Ansvar är en naturlig del av Reka Kabels affärsverksamhet, och vårt mål är att vara världens grönaste kabelproducent. För att uppnå detta har vi förbundit oss till FN:s mål för hållbar utveckling och ställt upp miljömål.

Vi stöder hållbar energiproduktion. Med våra nuvarande produktionsmetoder och -tekniker producerar vi högklassiga och långlivade kablar exempelvis för produktion av förnybar energi. Med våra kablar kan man bygga smarta elnät, som blir en del av infrastrukturen för hållbar utveckling.