Skip to main content

FKKJ

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

SS 424 14 18; SFS 4880; HD 603 3L och 3F

Egenskaper: 
Självslocknande och låg brandspridning EN 60332-1-2
Brandspridningsklass: 
Eca
Conductor: 

Fåtrådig, rund kopparledare för areor upp t.o.m. 25 mm²
Fåtrådig, sektorformad kopparledare för areor över 25 mm²

Isolering: 
PVC-plast
Identifiering: 

Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001

Fyllnadsmaterial: 
Plastbandning
Cu skärm: 
Koppartrådar med motspiral
Yttermantel: 
Svart UV-beständig PVC