Skip to main content

FXQJ-EMC Halogenfri skyddad kraftkabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

SS 424 14 18; SFS 5546; HD 604-5I i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Som bunt självslocknande och låg brandspridning EN 60332-3-23, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754 och låg rökutveckling EN 61034, EMC egenskaper EN 50289-1-6
Brandspridningsklass: 
Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP: 
Ledare: 

Fåtrådig, rund kopparledare för arean 16 ... 25 mm²
Fåtrådig, sektorformad kopparledare för areor över 35 mm²

Isolering: 
XLPE
Identifiering: 

Identifiering färgerna enligt HD 308 S2:2001

Fyllnadsmaterial: 
Runda ledare omges av halogenfri polyolefin
Cu skärm: 
Koppartrådar
Metallisk skärm: 
Koppar bånd
Yttermantel: 
Halogenfri UV-beständig polyolefin sammensætning sort kappefarve