Globala målen för hållbar utveckling

Gul bakgrund vit text, en sol med en strömbrytare i mitten.7. Förmånlig och ren energi

Reka Kabel konstruerar och tillverkar kraftkabel för nationella elnät. Vi satsar på utveckling av tålig kabel för att förlänga produkternas livslängd och förbättra deras återvinningsbarhet. Dessutom finns i vårt produktsortiment lämpliga produkter för distribution av förnybar energi. Genom att öka andelen förnybar energi bidrar vi till en effektiv minskning av koldioxidutsläppen och till att nå internationella klimatmål.

 

Vinröd bakgrund vit text, en tillväxtkurva ovanpå ett stapeldiagram.8. Människovärdigt arbete och ekonomisk tillväxt

Reka Kabel erbjuder en säker och trygg arbetsmiljö. Vi behandlar vår personal rättvist och jämlikt. Vi genomför regelbundna risk-bedömningar i alla våra fabriker och avdelningar. Dessutom satsar vi på introduktion och utbildning av våra arbetstagare, så att all personal har grundläggande färdigheter för att kunna utföra ett säkert och högklassigt arbete. Vi förväntar oss att våra partners delar våra verksamhetsprinciper och värderingar.

 

Orange bakgrund vit text, en kubformation.9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer

För att öka energieffektiviteten tillverkar Reka Kabel tåliga och högkvalitativa produkter som minskar koldioxidutsläppen och elförlusterna. Våra produkter hjälper till att skapa intelligenta elnät och därmed stöder vi en infrastruktur som bidrar till hållbar utveckling. I vår egen produktion strävar vi efter att minska energiförbrukningen i förhållande till antal ton producerad kabel. Vi minskar miljöbelastningen i våra fabriker och processer och vi ökar energieffektiviteten.

 

Gyllengul bakgrund vit text, fyra olika hus bredvid varandra.11. Hållbara städer och gemenskaper

Reka Kabel har förbundit sig att verka för en hållbar förvaltning av markanvändning och natur. Genom att flytta elnäten under jord säkerställs en vädersäker eldistribution och samhällets förmåga att fungera. Med hjälp av jordkabel kan också naturens mångfald bevaras. Vi levererar även kabel som möjliggör renare transporter.

 

Mörkt senapsgul bakgrund vit text, ett oändlighetstecken.

12. Ansvarsfull konsumtion

För minskad miljöbelastning använder Reka Kabel standardiserade och så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt. Genom sin höga tålighet under extrema väderförhållanden är våra produkter anpassade till en cirkulär ekonomi och är ekoeffektiva. Vi investerar också i produktionsteknik för reducering av avfall.

 

Mörkgrön bakgrund vit text, ett öga med jorden som iris.

13. Klimatgärningar

Reka Kabel främjar samhällets elektrifiering genom att bygga och stödja utbyggnaden av elnäten. Genom att möjliggöra distribution av förnybar energi stödjer vi målet om en hållbar och kolneutral framtid.