Den första produktens miljövarudeklaration (EPD) har offentliggjorts

Vi har publicerat en EPD (Environmental Product Declaration) för vår första produkt, en miljöbedömning som bygger på internationella standarder.

Genom EPD-projektet har vi gett Reka Kaapeli expertis i att genomföra olika nivåer av produktmiljöbedömningar för att bättre kunna möta kundernas behov. Vi är engagerade i att minska miljöpåverkan och med hjälp av miljöbedömningar får vi också information för att utveckla vår egen verksamhet.

Läs mer på vår blogg vad EDP handlar om och vilka andra miljöbedömningspaket på olika nivåer Reka erbjuder utöver EPD.