EPD som en del av Rekas verksamhet

EPD (Environmental Product Declaration)är en miljöbedömning baserad på internationella standarder, som på ett tillförlitligt sätt kan informera om en produkts miljöeffekter. Modellen som användes framför allt inom byggbranschen sprider sig snabbt även till andra sektorer. Reka Kabel har anslutit sig till denna utveckling genom att inkludera EPD som en del av sin egen verksamhet.

Detta är ingen liten fråga. Under nästan ett år har vi arbetat med EPD och nu har den första officiella standardkompatibla EPD:n för kraftkablar av aluminium godkänts.

EPD bygger på beräkningsmodellen LCA, som granskar hela produktens livscykelutsläpp, från råvaror till produktion, leveranser och slutligen till produktåtervinning. Miljökonsekvenserna av varje steg bedöms, vilket resulterar i en tillförlitlig och jämförbar miljöredovisning. Tillförlitligheten garanteras genom en standardiserad beräkningsmodell och godkännande av ett verifierat externt revisionsorgan.

EPD:n garanterar inte i sig själv att en produkt är miljövänlig. Istället anger den på ett jämförbart sätt produktens miljöpåverkan utifrån internationella standarder. Samtidigt hjälper det oss att mer exakt se de utvecklingsområden som vi bör uppmärksamma i vår egen verksamhet härnäst.

Efterfrågan kom från kunderna

När vi startade projektet för cirka två år sedan var ämnet nytt på kabelsidan och det var fortfarande inte så stor efterfrågan från kunderna. Nu har situationen helt klart förändrats. Även om det knappast finns några direkta krav, kommer EPD allt oftare upp i diskussioner och enkäter. Det verkar som om det nu finns ett verkligt uppvaknande i denna fråga.

Vi har framför allt velat få in expertis inom företaget. Redan i början av projektet skaffade vi programvara som lämpar sig för EPD-beräkning och ordnade mer utbildning, och med dessa har vi nu kunskapen att göra livscykelanalys och EPD. Ett annat alternativ hade varit att anlita externa konsulter för EPD-processen. Även om det var en dyr och tidskrävande uppgift att skapa expertis, kan vi nu få fler mångsidiga fördelar av detta. För det första kan vi nu vara mer flexibla och kostnadseffektiva när vi svarar på kundernas behov. Dessutom kan produktens miljöbedömningspaket göras till exakt den nivå som kundens verkliga behov kräver. Som ett alternativ till en verifierad EPD kan det också räcka med en livscykelanalys (LCA) för ändamålet , som utförs helt på samma sätt men utan verifiering från tredje part. Ofta kan en enkel beräkning av produktens koldioxidavtryck vara den bästa lösningen för behovet. Att bedöma behoven tillsammans med kunden från fall till fall sparar ofta både tid och pengar, eftersom produktionen av en komplett EPD inte sker med en fingerknäppning.

EPD har varit en utmanande men givande inlärningsprocess. Resultatet är nu en verksamhetsmodell som kan anpassas efter kundernas behov och som i stor utsträckning utnyttjar digitaliseringen.

Författare är Reka Cables Ltd’s kvalitets-, ansvars- och säkerhetschef Kari Ingalsuo, som har lett Rekas EPD-projekt.