Utnämningar

Teemu Koskelin

Teemu Koskelin har utnämnt till projektledare från 1.10.2022. Tidigare har han arbetat på Reka som teamledare för elektroniskt underhåll i Hyvinge och Riihimäki.

Tuomas-Rytkonen
Tuomas Rytkönen har utnämnt till logistikchef från och med 12.9.2022 för att stärka inköpsorganisationen.