”Arbetet känns meningsfullt” – Sommararbetare och nya professionella i Reka Kabel

Hos Reka är sommararbetarna en oersättlig resurs för att produktionen ska kunna fortsätta utan avbrott även under semestersäsongen. Vi ställde några frågor till våra sommararbetare Aleksi från Keuru och Aapo från Riihimäki och vår nya medarbetare Oona från Hyvinge.

Varje anställd hos Reka får växa och utvecklas till en fackman med arbetsgemenskapens stöd. En gemensam anda och pålitlighet utgör en del av Rekas strategi och vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats nu och i framtiden. Utgående från responsen har våra nya anställda upplevt att de har fått ställa frågor, göra misstag, lära sig och lyckas hos Reka.

Aapo tillverkar Dryrex AHXAMK-W 20kV 3x150 mellanspänningskabel för provning.

Aapo studerar elteknik vid en yrkeshögskola. Hos Reka har Aapo som uppgift att utföra standardenliga tester av partiella urladdningar i mellan- och högspänningskablar samt spänningsprovningar. Dessutom gör han nödvändiga provtester av produktionspartier.

”Arbetet hos Reka har varit intressant och lärorikt. Jag har lärt mig skalning av kablar och i praktiken fått se det jag har studerat i skolan. Det har varit intressant att få lära sig om olika slags kablar. Arbetet känns meningsfullt.”

Aleksi förbereder en installationskabel för provning

Vår sommararbetare Aleksi började arbeta inom kvalitetskontrollen i Rekas fabrik i Keuru i maj. Arbetet inom kvalitetskontrollen omfattar provningar, strukturmätningar och elektriska tester. Med hjälp av testning säkerställs att produkterna uppfyller myndighetsbestämmelserna. En heltäckande kvalitetskontroll garanterar att våra kunder får kablar av bästa möjliga kvalitet.

Aleksi har från tidigare en examen inom byggbranschen och i januari 2022 inleder han sin värnplikt. Aleksi berättar att själva arbetsbilden och arbetskamraterna är det bästa med arbetet hos Reka.

Oona kapar en kabel innan hon övergår till följande kabelvinda.

Rekas senaste förstärkning Oona blev färdig elmontör år 2020. Efter sin examen arbetare hon som elmontör i huvudstadsregionen tills hon såg Rekas platsannons. Oona ville utvidga sitt kunnande och började arbeta vid fabriken i Hyvinge i juni 2021. Oona nämner den avslappnade stämningen som det bästa med arbetet: ”Alla hälsar och byter några ord. Gemenskapen är alltså ett trevligt plus!”

Oonas arbete omfattar övervakning av kablar så att kablarna rullas snyggt på kabelvindan. Vid behov görs en finjustering via kontrollskärmen. Arbetsbilden inkluderar även kontroller, byte av kabelvinda och att kapa kabel när kabelvindan byts.

Oona har varit nöjd med Reka som arbetsgivare, hon har fått stöd av alla som arbetar i samma skift och till och med av sådana arbetskamrater som utför andra uppgifter. Oona berömmer arbetets mångsidighet, hon har fått utföra varierande arbetsuppgifter. Naturligtvis har det skett små misstag, men hon säger att hon har lärt sig mest av dem.

Oona hoppas få en lång karriär hos Reka och möjlighet att till exempel i framtiden få ledningsuppgifter inom företaget. Oona gillar också att byta arbetsskift: ”Jag älskar att lära känna nya människor. Alla har sitt eget sätt att utföra arbetet eller tips för hur det kan utföras och de tipsen vill jag gärna höra!”

På artikelbilden sitter Aapo framför styrpulpeten för högspänningsprovning och håller på att utföra en spänningsprovning av en mellanspänningskabel.