Reka förstärker säljorganisationen

Per Backlund är f o m 2020-01-02 anställd som Distriktschef Norr, Elnät och Installation. ( Från Stockholm Mälardalen och Norrut ) Per Backlund har mångårig gedigen erfarenhet inom kabelbranschen, både konstruktion, produktion och inte minst försäljning både i Sverige och andra länder. Huvudsakligen delar Per Elnäts ansvaret med Heinz Elbert men kommer också att vara delaktig i sälj för installation och kraft. Per Backlund och Heinz Elbert rapporterar till Sam Forsbeck Försäljningschef Sverige. Per Backlund utgår från Svärdsjö Falun.