Reka Cables Ltd togs i november upp som medlem i UN Global Compact, världens största initiativ för företagsansvar

UN Global Compact är världens största nätverk för främjande av företagsansvar, ett frivilligt, globalt initiativ som inrättades av FN år 2000 för både företag och organisationer. Det erbjuder sina medlemmar ett ramverk för ansvarsarbete, vars principer och mål är kända över hela världen. Global Compact accepterade Reka Cables som medlem i nätverket i november.

I sitt eget ansvarsarbete har Reka Cables redan förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling, som bland annat gäller hållbar industri, arbetsliv och miljön. Genom att gå med i Global Compact-initiativet förbinder sig Reka Cables till tio principer som relateras till mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och förhindrande av mutor, vilka gör det möjligt att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Undertecknarna av Global Compact-initiativet måste rapportera sina framsteg i en årlig CoE-rapport. Reka Kabel kommer att lämna in sin första CoE-rapport under våren 2023.

Läs mer om Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/