Reka Cables förstärker sina klimatåtgärder genom att förbinda sig till Science Based Targets-initiativet för minskade utsläpp

Reka Cables har förbundit sig till det internationella Science Based Targets-initiativet (SBTi) som driver på ambitiösa klimatåtgärder. I enlighet med initiativet kommer Reka Cables att fastställa mål för minskade utsläpp enligt riktlinjerna för Parisavtalet som strävar efter att begränsa den globala uppmärmningen till högst 1,5 grader. Målen gäller såväl Reka Cables’ egen verksamhet (Scope 1 & 2) som hela leveranskedjan (Scope 3).

Reka Cables har förbundit sig till det strängaste kravet Net Zero som förpliktar företag att sätta både kort- och långsiktiga mål. Reka Cables tillhör globalt de ca 1 000 första företag som har förbundit sig till det strängaste Net Zero-målet.

Redan innan Reka Cables förband sig till SBT-initiativet har företaget arbetat långsiktigt för att minska utsläppen. Under 2021 meddelade Reka Cables att CO₂-utsläppen från företagets verksamhet har minskats med 80 % jämfört med 2019 bl.a. genom att gå över till grön processel och utnyttja solkraft på fabrikerna i Keuru och Riihimäki.  För de återstående utsläppen kompenserar företaget fullt ut från och med november 2021. I och med förbindelsen kommer Reka Cables’ hela leveranskedja att omfattas av klimatarbetet. ”Minskning av utsläppen från den egna verksamheten var ett första steg, men bekämpningen av klimatförändringen kräver kraftfullare åtgärder och engagemang från oss alla. Därför förbinder vi oss att fastställa mer ambitiösa mål för hela leveranskedjan”, berättar Reka Cables vd Jukka Poutanen.

Reka Cables har börjat utarbeta konkreta mål, varefter målen ska godkännas av klimatorganisationen Science Based Targets.  Tiden för att presentera dessa mål för minskade utsläpp och få dem godkända är två år.

Information om initiativet Science Based Targets:
Science Based Targets Initiative (SBTi) som grundades 2015 är ett internationellt klimatinitiativ som är ett samarbete mellan World Resources Institute WRI, Världsnaturfonden WWF, FN:s Global Compact och Carbon Disclosure Project (CDP). Företag som förbinder sig till initiativet ska fastställa mål för verksamheten för att minska sina utsläpp vetenskapsbaserat i enlighet med Parisavtalet . För närvarande har 61 finländska företag förbundit sig till initiativet, varav 50 inom industrin.

Mer information:
verkställande direktör Jukka Poutanen, tfn 040 833 9007